Restauratie toren Oude Kerk stap dichterbij

Gert Varkevisser —  26 februari 2013

De gemeente Katwijk heeft de provincie om een bijdrage gevraagd voor de restauratie van de toren van de Oude Kerk. De herstelwerkzaamheden starten mogelijk nog dit jaar. Dat antwoordt de gemeente op vragen van de ChristenUnie.

oude kerk katwijk

bron: http://prretje.wordpress.com (Irene van der Plas)

De gemeente doet een beroep op de provinciale subsidiepot van 1,5 miljoen euro voor herstel van rijksmonumenten. In de raadsvergadering in december heeft de ChristenUnie het college op deze subsidiepot gewezen en geopperd een aanvraag in te dienen voor de toren van de Oude Kerk. Dat is deze week gebeurd.

De toren van de Oude Kerk
De gemeente is eigenaar van de toren van de Oude Kerk aan de Boulevard in Katwijk. De toren wacht al jaren op een nieuwe witte verflaag. Inmiddels is het herstel een stap dichterbij gekomen. Naast de aanvraag voor subsidie, is ook de vergunning voor de restauratie afgegeven. Zodra de financiën rond zijn en er een aannemer is gevonden kan er dit jaar nog gestart worden met de werkzaamheden.

Subsidiepot
De provincie Zuid-Holland heeft voor 2013 drie miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten. Dit bedrag wordt in twee tranches van 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De inschrijving voor de eerste 1,5 miljoen euro loopt tot en met 28 februari 2013. De ChristenUnie heeft de gemeente getipt over deze subsidiepot en in de gemeenteraadsvergadering van 20 december de vraag gesteld of eigenaren van rijksmonumenten zo snel als mogelijk geïnformeerd kunnen worden over deze regeling. Dat is gebeurd en de kerkraden van de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn en de Oude Kerk hebben vervolgens subsidie aangevraagd. Tevens is het college gevraagd subsidie aan te vragen voor de rijksmonumenten waar de gemeente zelf eigenaar van is, zoals de toren van de Oude Kerk.

Te weinig geld voor monumenten
De subsidiepot van de provincie is voor de gemeente Katwijk van groot belang. De ChristenUnie heeft in oktober vorig jaar reeds de vinger gelegd op de bijna lege pot (reserve monumenten) die Katwijk heeft voor de restauratie van monumenten. Inmiddels is deze reserve weer wat gevuld, maar onvoldoende om alle monumenten te restaureren. Elke extra bijdrage is dan mooi meegenomen om de historie van Katwijk in ere te herstellen en te houden.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.