Katwijk en citymarketing

Gerard Mostert jr. —  11 februari 2013

Katwijk heeft vier jaar lang een citymarketingorganisatie gehad. Na een evaluatie is gebleken dat citymarketing Katwijk onvoldoende functioneerde. Toen is besloten om te onderzoeken op welke manier citymarketing wel levensvatbaar is voor Katwijk. Over een voorstel daarover is afgelopen raadsvergadering een besluit genomen.

KW-citymarketing

De nieuwe opzet van citymarketing zoekt vooral de kracht in wat er al is. De krachten die in de evenementenorganisaties, de verenigingen en het bedrijfsleven zitten. Door deze te bundelen kunnen de evenementen, die georganiseerd worden, nog beter worden en een krachtigere uitstraling krijgen naar buiten. Dit om zo meer mensen van buitenaf naar Katwijk te trekken.

De ChristenUnie is altijd zeer kritisch geweest op citymarketing, maar in dit plan zien we kans van slagen. Onder andere ook door de rol die Katwijk in de regio kan gaan spelen. Want door de krachten van de regio te bundelen versterk je de aantrekkingskracht om naar de Duin- en Bollenstreek te komen. Dat levert Katwijk en haar ondernemers veel voordeel op.

Toch waren er een aantal onderdelen in dit plan die veranderd moesten worden. De bijdrage van de ondernemers aan de citymarketingorganisatie was gering. Toch was er volgens het rapport voldoende draagvlak om hier stappen in te zetten. Een verdeling van 50-50 moet volgens de ChristenUnie geen ambitie zijn, maar een doel dat gehaald moet worden. Het grootste struikelblok was de invulling van de taken van de citymarketingorganisatie zelf. Door een amendement gesteund door SGP, VVD en PvdA was er een meerderheid die daar haar steun aan kon verlenen.

Bedoeling is nu dat de citymarketeer als verbinder optreedt tussen de drie partijen: evenementenorganisaties, ondernemers en verenigingen. Hij of zij zal worden ondersteund door de ambtelijke organisatie.

Binnenkort horen we hoe het college hiermee verder gaat.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.