Investeren in ouderenzorg

Gert Varkevisser —  5 februari 2013

De tijd dat bejaardentehuizen hoofdzakelijk worden bewoond door actieve en levenslustige ouderen zal over enkele jaren verleden tijd zijn. Verzorgings- en verpleeghuizen – in de volksmond nog vaak bejaardentehuizen genoemd – worden alleen nog toegankelijk voor mensen die zware zorg nodig hebben.

investeren in de ouderenzorg

Mensen met een ‘lichte’ zorgvraag (ZZP 1-4) moeten thuis blijven wonen. Dat is het gevolg van de huidige kabinetsplannen. Het kabinet gaat tegelijkertijd fors snijden in het budget voor huishoudelijke hulp, ondersteuning, begeleiding en verzorging. In totaal zo’n 3 miljard euro per jaar vanaf 2017. De zorg voor ouderen zal dus flink veranderen.

De ChristenUnie en haar wethouder Gerard Mostert (verantwoordelijk voor de ouderenzorg) zullen blijven investeren in goede zorg, woningen en welzijnsactiviteiten voor ouderen in de gemeente Katwijk.

Garantstelling DSV
Door de plannen van het kabinet is er in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg grote behoefte aan geschikte zorgwoningen voor ouderen. Uit onderzoek blijkt dat Katwijk in 2020 1930 geschikte woningen tekort komt. Om op de toekomst voorbereid te zijn moet nu worden gestart met het realiseren van goede woningen voor ouderen. Zorgorganisatie DSV|Verzorgd Leven speelt op die toekomst in met nieuwbouwplannen voor Duinrand, Vlietstede en Salem en zorgwoningen aan de Prins Hendrikkade. De gemeenteraad besloot donderdag 31 januari jl. borg te staan voor deze investeringsplannen van DSV. De gemeente staat weliswaar voor een bedrag van 55 miljoen euro garant, maar DSV financiert zelf de plannen. Mocht DSV onverhoopt de rente en aflossing niet kunnen betalen, dan springt de gemeente in. Er is echter geen reden om te denken dat DSV haar financiële verplichtingen in de toekomst niet na kan komen. De gemeente steekt dus geen 55 miljoen euro in DSV zoals sommige mensen stellen. De forse financiële buffer die de gemeente heeft blijft beschikbaar voor andere investeringen en voor tegenvallers in de toekomst. De ChristenUnie vindt de investeringsplannen van DSV en de garantstelling door de gemeente noodzakelijk, urgent en wenselijk.

Sterke welzijnsorganisaties
Op het gebied van ouderenzorg krijgt de gemeente van het Rijk meer taken en tegelijkertijd minder budget. Het welzijnswerk in Katwijk zal nog belangrijker worden. In Katwijk zijn veel partijen die zich inzetten voor ouderen, zoals Stichting Welzijn Ouderen Katwijk (SWOK), Stichting Seniorenbelang Katrijn, De Zonnebloem, Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), Stichting Graag Gedaan, Seniorenadviesraad Katwijk (SARK) en kerken. Waar het kan worden de krachten gebundeld. Wethouder Mostert is begin januari met de besturen van Factor Welzijn, Stichting Steunpunt Medelanders (SSM) en Stichting Welzijn Ouderen Katwijk (SWOK) overeengekomen dat zij fuseren tot één krachtige welzijnsorganisatie die in samenspraak met de zorginstellingen welzijnswerk voor ouderen in Katwijk gaat verzorgen.

Vrijwilligers en mantelzorgers
Katwijk kent niet alleen veel organisaties die zich inzetten voor ouderen, er zijn ook ontzettend veel vrijwilligers en mantelzorgers actief. We zijn enorm trots op al die organisaties, vrijwilligers en mantelzorgers. Veel gemeenten kunnen jaloers zijn op de vele handen die voor onze naasten zorgen. In een bijeenkomst over zorg voor kwetsbare mensen, eind januari in Het Anker, bleek opnieuw hoeveel mensen via zorg-, welzijn en hulpverleningsorganisaties, kerken, verenigingen en ook individueel zich sterk maken voor goede zorg voor ouderen. Zij verdienen de aandacht en ondersteuning van de gemeente. Hun rol in de zorg voor ouderen is belangrijk en wordt nog belangrijker nu het kabinet nog meer uitgaat van de eigen kracht van mensen en hun sociale omgeving.

Aandachtspunten
De komende jaren zal wat de ChristenUnie betreft de ouderenzorg hoog op de lokale politieke agenda staan. Er gebeurt in Katwijk al veel, maar de kabinetsplannen, de vergrijzing en de financiële kaders dwingen ons er toe om extra aandacht te besteden aan ouderenzorg. Het gaat dan onder andere over het betaalbaar houden van zorg, het leveren van kwaliteit en maatwerk in de zorg en het ondersteunen van vrijwilligers en (jonge) mantelzorgers. Belangrijke vraagstukken zijn ook de eenzaamheid en armoede onder ouderen en hun (gevoel van) veiligheid in hun woonomgeving.
De ChristenUnie gaat over deze thema’s in gesprek met diverse partijen als SWOK, SARK, PCOB, Algemene Nederlandse Ouderenbond Katwijk en kerken. Denk en praat met ons mee. Heeft u ideeën, opmerkingen of zorgen, laat ze ons weten: info@christenuniekatwijk.nl

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.