Gemeenschapshuis Valkenburg

Gert Varkevisser —  4 februari 2013

De gemeente Katwijk heeft ruim 400 ingevulde enquêtes ontvangen over de invulling van een gemeenschapshuis in Valkenburg. Dat blijkt uit een persbericht van de gemeente. Op donderdag 7 maart worden de resultaten van de enquête gepresenteerd in een bijeenkomst in de Terp. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Lees hieronder het persbericht van de gemeente.

“Tot 1 februari konden de inwoners van Valkenburger hun ideeën voor de invulling van een gemeenschapshuis in hun dorpskern bekend maken. Ruim 400 ingevulde enquêtes zijn bij de gemeente binnengekomen. Een mooi resultaat, waarmee de enquête representatief is.

De komende weken worden de resultaten verwerkt. Donderdag 7 maart vindt in de Terp in Valkenburg een bijeenkomst plaats waarin de resultaten worden gepresenteerd. Alle Valkenburgers en overige geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. De wensen en behoeften van de Valkenburgers zijn uitgangspunt voor de invulling van het gemeenschapshuis. Een klankbordgroep wordt opgestart die meedenkt met de gemeente over hoe de resultaten van de enquête worden vertaald in concrete acties.

Tegelijkertijd probeert het college helder te krijgen wie een plek wil in het toekomstige gemeenschapshuis. Hiervoor vond dinsdag 29 januari een goed bezochte bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen en ondernemers. Ook de wijkraad Valkenburg was hierbij aanwezig. Naar Rijnsburgs voorbeeld is verteld hoe de plannen van ‘de Burgt’ tot stand zijn gekomen. Aanwezigen waren o.a. DSV, SWOK, de bibliotheek, vereniging Oud-Valkenburg, gymvereniging de Valken en Praktijk Fysiotherapie Valkenburg. Conclusie van de avond is dat er nog veel vragen zijn, maar dat er voldoende animo aanwezig is onder ondernemers, instellingen en verenigingen. Afgesproken is dat er intensief contact plaats vindt tussen de gemeente en de aanwezigen in de weken en maanden die komen.

Locatie
Voor de locatie van het gemeenschapshuis zijn de Terp aan de Kerkweg en het voormalig gemeentehuis aan ’t Boonrak in beeld. Het college is in vergaande onderhandeling met een partij die het gemeentehuis wil kopen onder de bestaande voorwaarden, zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Wanneer deze onderhandelingen leiden tot een overeenkomst, vervalt deze locatie als plek voor het gemeenschapshuis.

Planning
Het tweede kwartaal van 2013 staat in het teken van samen optrekken met de nog op te richten klankbordgroep en de wijkraad om tot invulling van het gemeenschapshuis te komen. Na de zomer wil het college een helder plan presenteren aan de gemeenteraad waarin concreet beschreven staat welke functies in het gemeenschapshuis terug komen en welke organisaties en instellingen die functies gaan aanbieden. Eind 2013 wordt de kredietaanvraag verwacht, waarna de (ver)bouw kan beginnen.”

Bron: gemeente Katwijk

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.