Voortgang Project Nazorg ex-gedetineerden

Atie Kuijt —  25 januari 2013

Na een lange discussie met verschillende partners in het veld en de gemeente heeft onze fractie in 2011 van harte ingestemd met lokale zorg voor ex-gedetineerden voor een proefperiode van twee jaar. 

landsamenlevingbd1

Doel van dit project is criminaliteit terug te dringen, overlast te verminderen en vooral ex-gedetineerden een nieuwe kans te geven in de maatschappij door hulp en maatwerk te bieden. Intussen is er een evaluatie van het project aangeboden aan het college en ook onze fractie heeft hier kennis van genomen.

Het blijkt nu dat door persoonlijke zorg en maatwerk criminelen niet vaak terug vallen in oude gewoontes. Het evaluatie rapport laat ook zien dat relatief weinig ex-gedetineerden zijn terug gevallen.

De afgelopen twee jaar zijn hulp en maatwerk gegeven aan gedetineerden door persoonlijke benadering van traject begeleiders. Zij motiveren de ex-gedetineerden te werken aan een schuldenvrij leven zonder verslaving, te gaan voor werk en huis .Vorige week heb ik nog een gesprek gehad met een gedreven trajectbegeleider. Heerlijk om het enthousiasme, maar ook de bewogenheid te zien om mensen op de rit te helpen, die om wat voor reden dan ook in de gevangenis terecht zijn gekomen.

Dit heeft ertoe geleid dat er contact is geweest met minimaal 80% van de Katwijkse gedetineerden en dat het percentage recidive onder Katwijkse ex-gedetineerden is afgenomen. Belangrijk is ook om de 12-18 jarigen in het vizier te krijgen, zodat op volwassen leeftijd kans op recidive kleiner wordt.

Het college gaat dit project structureel voortzetten met een uitbreiding van acht uur per week voor de nazorg aan jeugdige gedetineerden.

Onze fractie vindt het belangrijk dat het college samen met Kocon deze nazorg lokaal heeft opgepakt en niet regionaal vanuit het Veiligheidshuis. De ChristenUnie is dankbaar voor mensen die voor mensen gaan. Het is goed te constateren dat nazorg professioneel wordt begeleid vanuit het project Re-integratie van De Brug. Wij steunen de voortzetting van dit project als lokale aanpak, en blijven de effecten van beleid en uitbreiding in de toekomst volgen.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.