ChristenUnie wil uitstel takendiscussie

Klaas Jan van der Bent —  8 januari 2013

Bij de voorbereiding op de Begroting 2013 werd de gemeenteraad van Katwijk gewaarschuwd voor mogelijke nieuwe financiële tegenvallers uit Den Haag. De raad besloot daarop om een kerntakendiscussie te voeren, ter voorbereiding op deze tegenvallers. Bij zo’n discussie kunnen fundamentele keuzes worden gemaakt over welke taken de gemeente zal blijven uitvoeren en welke niet.

takendiscussie bezuinigingen

De ChristenUnie heeft de voorbereiding voor deze discussie afgerond. De ChristenUnie is tot de conclusie gekomen dat er – los van de financiële situatie – geen taken door de gemeente geschrapt moeten worden. Wel zijn er bij verschillende taken mogelijke bezuinigingen aan te wijzen als de financiële situatie daarom vraagt. Aangezien dit ingrijpende beslissingen kunnen zijn is het belangrijk om te weten of en hoeveel er bezuinigd moet worden.

Helaas is op dit moment nog niet duidelijk hoe groot de extra financiële tegenvallers uit Den Haag zullen zijn. Toch heeft de raad onlangs besloten om de risicobuffers van de gemeente flink aan te vullen. Katwijk heeft nu een zeer grote buffer van maar liefst 66 miljoen euro waarvan ruim 45 miljoen euro direct in te zetten is bij tegenvallers. Dit is meer dan voldoende voor de huidig berekende risico’s ter grootte van circa 17 miljoen euro. Er is dus veel ruimte om de eerste klappen van eventuele tegenvallers op te vangen.

Bij de voorbereidingen op de begroting voor 2014 wil de ChristenUnie eerst meer informatie over de omvang van de te verwachten financiële tegenvallers. Als deze bekend zijn wil de ChristenUnie discussiëren over passende maatregelen om deze tegenvallers op te vangen. Dat zal dan ook het juiste moment zijn waarop de discussie over eventuele bezuinigingen op de taken van de gemeente gevoerd moet worden.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.