“Katwijk is een bloeiende familiebadplaats met een grote bedrijvigheid”

Klaas Jan van der Bent —  6 december 2012

Dit artikel is met toestemming van de uitgever overgenomen uit “Het Ondernemersbelang”, editie Duin- en Bollenstreek. (Tekst: Ed Lamme Fotografie: Ruud Voest)

Wethouder Gerard Mostert ChristenUnie Katwijk

Wethouder Gerard Mostert van Economische Zaken van Katwijk is trots op zijn gemeente. Maar liefst 3000 bedrijven bieden een ruime mate van werkgelegenheid en de werkeloosheidscijfers zijn laag in Katwijk. Er wordt hard gewerkt aan een betere bereikbaarheid en aan een unieke parkeergarage in de duinen. De grote mate van saamhorigheid, de herkenbare punten als De Witte Kerk en de vuurtoren, de gemoedelijke sfeer en tal van evenementen als het Zomerfestival maken de badplaats geliefd in de hele regio.

Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk vormen samen de letterlijk bloeiende gemeente Katwijk met ruim 60.000 inwoners en meer dan 3000 bedrijven. “Door de groeicapaciteit naar ca. 80.000 inwoners is Katwijk in de toekomst vergelijkbaar met een middelgrote Nederlandse stad”, aldus wethouder Gerard Mostert van Economie (ChristenUnie). “Het behouden van de eigen cultuur, tradities en karakters van de afzonderlijke kernen is en blijft het belangrijkste uitgangspunt na de samenvoeging.” In het fraaie gemeentehuis van Katwijk gaat de wethouder eerst in op een uniek concept in Nederland: een parkeergarage in een dijk in de duinen. “In de duinen voor Katwijk wordt een ondergrondse dijk geplaatst, zodat de zandheuvels langer en steviger worden en dus een eventuele watervloed beter kunnen weerstaan. Achter die dijk komt bovendien een parkeergarage. Met de aanleg van de dijk komt ook de oude kern van Katwijk binnendijks te liggen en daarmee is de kustveiligheid voor Katwijk en het achterland zeker vijftig jaar gewaarborgd. Het is de bedoeling om in het najaar van 2013 te beginnen met de uitvoering van de kustversterking die twee jaar later afgerond moet zijn.” Hij benadrukt dat de nieuwe parkeergarage in de duinen een boost is voor de economie. “De ondernemers van het achter de boulevard gelegen winkelcentrum, waarvoor plannen zijn dat autovrij te maken, kijken er naar uit. Zo’n garage in de duinen is nog nooit ergens vertoond”, aldus de trotse wethouder van Economie. Hij vertelt met enige teleurstelling dat plannen voor een zeejachthaven nu door de gemeente niet verder worden uitgewerkt. “De tijd was er toen niet rijp voor, maar met twee particuliere initiatieven en de provincie die een trekkersrol wil vervullen sluit ik voor de toekomst niets uit!”

Bedrijfscontactfunctionaris
Een belangrijke spil in ondernemend Katwijk is Erik Don, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente. Don: “Als bedrijfscontactfunctionaris ben je het aanspreekpunt van de gemeente voor het bedrijfsleven. Een bedrijfscontactfunctionaris onderhoudt contacten met ondernemers, informeert ze en bemiddelt. Ook probeer ik de wensen en belangen van ondernemers zo veel mogelijk bij de gemeentelijke besluitvorming te betrekken.” Erik Don kent intussen heel wat verschillende ondernemers en is ook bij de Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV) bekend als bedrijfsadviseur, zodat de Katwijkse ondernemersbelangen regelmatig onder de aandacht van de gemeente blijven.
“Ik kom zelf uit het bedrijfsleven en weet dus als geen ander hoe belangrijk het is dat er een goede verbinding is tussen ondernemers en gemeente. Dat scheelt zoveel tijd! Als het helpt om een probleem of vraag te verduidelijken bezoek ik ondernemers in hun bedrijf. Zo krijgt de gemeente een beter inzicht in het reilen en zeilen van het lokale bedrijfsleven en het ondernemersklimaat”. Hij voegt er aan toe dat een bedrijfscontactfunctionaris niet alleen bereid moet zijn allerlei zaken uit te pluizen, maar ook zo nu en dan voor boeman moet spelen binnen de eigen organisatie. “Als schakel tussen bedrijfsleven en overheid, kom ik met veel partijen in aanraking. De uitdaging voor mij is ervoor te zorgen dat beide partijen met een tevreden gevoel naar huis gaan, ongeacht het resultaat.” Ook met winkeliersverenigingen is inmiddels een uitstekend contact opgebouwd. Tevens heeft Erik Don ook veelvuldig contact met de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en de Stichting Ondernemersklankbord.

Bereikbaarheid
De komende 20 jaar komen er in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg ca. 9000 woningen bij. Daarnaast blijft er ruimte beschikbaar voor bollenteelt, glastuinbouw en een open landschap. Het grootste bedrijventerrein van de Duin- en Bollenstreek, ’t Heen, wordt gerevitaliseerd. Om de bereikbaarheid
te vergroten zijn er plannen gemaakt voor verbetering en uitbreiding van de wegen en het openbaar vervoer. Wethouder Mostert: “Een goede
bereikbaarheid is voor deze regio van groot belang. Dat bevordert de werkgelegenheid en zorgt ervoor dat bewoners en bezoekers van de regio kunnen komen waar ze willen. Onze gemeente is gunstig gelegen ten opzichte van Schiphol en de Rotterdamse haven.Mede hierdoor en door de bollen- en bloemenhandel zijn er veel transport- en logistieke bedrijven. Ook andere bedrijvigheid in de regio genereert veel verkeer zoals het Europees centrum voor ruimteonderzoek en ruimtetechnologie (ESTEC) in Noordwijk. Daardoor zijn er veel verplaatsingen die voor een groot deel over de weg afgewikkeld worden. Dat brengt opstoppingen, verkeershinder en onveilige situaties met zich mee. Voor Katwijk is de aanleg van de RijnlandRoute, de geplande wegverbinding tussen de A4 en A44 bij Leiden en verbreding van de Tjalmaweg, dus van groot belang. Deze Oost-Westverbinding biedt de noodzakelijke verbetering voor het bereikbaarheidsprobleem in de regio Leiden, de Duin- en Bollenstreek en Haaglanden en omstreken. De kosten voor een volledig ingepaste variant bedragen naar schatting meer dan 840 miljoen euro. Als het proces spoedig verloopt, kan de aanleg van de weg in 2014 starten”. De wethouder wijst ook op de ontsluiting van de veiling Flora Holland via de A44. “Hiervoor wordt de afslag Oegstgeest zodanig aangepast dat er minder vrachtwagens over de Rijnsburger- en Rhijnzichtweg hoeven om bij Flora te komen. Dat betekent een grotere verkeersveiligheid en minder luchtvervuiling. Het is ook goed voor de lokale en regionale economie. Chauffeurs hoeven minder lang te rijden en dat scheelt tijd en geld. Voor de aanpassing van de afslag werken Rijkswaterstaat, de provincie, de gemeenten Katwijk en Oegstgeest en Flora Holland samen.

Wethouder Gerard Mostert ChristenUnie Katwijk in raadzaal

Ondernemersfonds
Erik Don en wethouder Mostert zijn ook enthousiast over het succesvolle Ondernemersfonds. “Het ondernemersfonds biedt de mogelijkheid om via een collectieve extra heffing van 10% over de opbrengsten van de OZB op niet-woningen een pot geld te creëren. Het zo opgebrachte bedrag wordt door de gemeente geïnd via de OZB heffing en wordt vervolgens gestort op de rekening van de Stichting Ondernemersfonds Katwijk, die het geld in beheer zal nemen. Er worden wel drie voorwaarden gesteld voor de besteding. Er moet een collectief doeleinde zijn, er moet democratisch over besloten worden en de besteding moet binnen het budget blijven. Binnen die randvoorwaarden beslissen ondernemers zelf waaraan de opbrengst besteed wordt. In principe is alles mogelijk, het geld wordt meestal gebruikt voor zaken als beveiliging, collectieve glasbewassing, BHV, Sinterklaas- en Kerstfestiviteiten, feestverlichting of projecten op het gebied van jeugd, dag van de sport of onderwijs. Op een relatief eenvoudige wijze kan er hierdoor een behoorlijke slag gemaakt worden in het Katwijkse ondernemersklimaat. Het accent ligt hierbij op solidariteit, gemeenschapszin, een veilige en aansprekende omgeving. Een omgeving waarin ondernemers gezamenlijk investeren zodat het de leefbaarheid en de veiligheid in die omgeving ten goede komt”, zo besluit de gedreven wethouder Gerard Mostert.

Dit artikel is met toestemming van de uitgever overgenomen uit “Het Ondernemersbelang”, editie Duin- en Bollenstreek. (Tekst: Ed Lamme Fotografie: Ruud Voest)

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.