Jeugdbeleid koppelen aan ‘thematafel’ jeugd

Atie Kuijt —  31 december 2012

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2012 is gesproken over Jeugd op Koers. Belangrijk voor onze fractie is om naast het zorgbeleid voor jongeren juist ook positief jeugdbeleid te realiseren.

jeugd

Zoals al aangegeven in de Commissie Welzijn is het voor onze fractie belangrijk dat binnen het jeugdwerk meer gebruik wordt gemaakt van eigen kracht door jongeren en hun opvoeders  in wijken en buurten.

In de fractie hebben we gediscussieerd over hoe je positief jeugdbeleid concreet kan maken. Wat de ChristenUnie betreft gaat dat lukken door jeugdbeleid te koppelen aan thema’s en projecten. We willen dat doen door gebruik te maken van  bestaande instrumenten, zoals bijvoorbeeld de wijktafels.

De ChristenUnie wil dat wordt begonnen met een thematafel Jeugd. We zien het als een uitdaging en zijn van mening dat het geweldige kansen biedt voor zowel de gemeente, jongeren en jongeren participatie. Op deze manier maak je jongeren betrokken en doet het recht aan het jeugdbeleid van, door en voor jongeren.

Wethouder Mostert heeft toegezegd dat hij met thema tafels Jeugd aan de slag gaat. Hier is onze fractie blij mee. Mooi begin om in 2013  positief beleid thema gewijs in gang te zetten. Wij zitten hier in ieder geval bovenop!

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.