Jeugd op Koers

Atie Kuijt —  5 december 2012

Gisteravond is met het college een nieuwe versie van Jeugd op Koers besproken.  In deze nota wordt omschreven hoeveel zorg er is in Katwijk voor jongeren waar het eigenlijk niet zo goed mee gaat. Complimenten aan wethouder Mostert die met dit beleid laat zien dat hij op de goede weg is om in 2015 uitvoering te geven aan de decentralisatie van jeugdzorg. In dat jaar is de gemeente namelijk verantwoordelijk voor jeugdzorg,  AWBZ-begeleiding en werken naar vermogen.

De ChristenUnie vindt dat jeugdbeleid niet alleen om zorg voor jongeren moet gaan. We missen de aandacht en plannen voor jongeren waar het gewoon goed mee gaat. Wij hebben gepleit voor een positief jeugdbeleid met als uitgangspunt dat er aandacht moet zijn voor alle jongeren, te beginnen bij het begin: hoe en waar kinderen opgroeien. Ook is belangrijk dat jongeren betrokken worden bij het jeugdbeleid.

We hebben een aantal concrete punten genoemd, zoals kindvriendelijke wijken waar niet alleen ouders, maar ook wijk- of straatbewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor de opvoeding van kinderen. Een ander punt is om vooral niet alleen te denken aan specifieke problemen in wijken, maar werk aan een omgeving met sociale binding, waar mensen elkaar kennen en steunen bij eenvoudige opvoed vragen. Realiseer wijken waar men elkaar echt ziet. De gemeente zal ook een goede aansluiting bij de jeugd moeten hebben om beleid en aanbod van voorzieningen beter te kunnen afstemmen op eventuele problemen, behoeften en wensen van jongeren. Een mooie opdracht voor het college is te werken aan jeugdparticipatie.

De ChristenUnie is van mening dat de insteek van een positief beleid goed is voor de ontwikkeling van alle jongeren en we hebben het college gevraagd hiervoor ruimte te maken in de nieuwe Jeugd op Koers. Gedragen door de meerderheid van de commissie heeft het college toegezegd hiermee aan de slag te gaan.

Onze fractie is blij met deze toezegging en wij wachten het nieuwe voorstel van het college af.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.