Een twintig miljoen euro buffer

Claudia Noort-Verhoeff —  24 december 2012

Afgelopen donderdag 20 december 2012 namen we als raad de beslissing over de Nota Voorzieningen en Reserves. Een mooi overzicht van al het geld wat we in de vorm van reserves en voorzieningen hebben als gemeente.

takendiscussie bezuinigingen

De ChristenUnie had ook zo met deze nota in kunnen stemmen als er niet iets raars aan de hand was. Het college stelde namelijk voor om gelijk met de nota ook in te stemmen om een enorm bedrag apart te zetten als buffer: € 20 miljoen voor tegenvallers bij onder andere grondexploitatie. Dit enorme bedrag werd gehaald uit de pot die bedoeld is voor strategische investeringen in de gemeente, een niet echt logische zet dus.

De ChristenUnie heeft flink geprotesteerd; er zijn geen acute problemen in zicht de komende maanden. We voeren in Katwijk een gezond solide financieel beleid, we hadden een mooie sluitende begroting, waarbij ook alle mogelijke risico’s in kaart gebracht waren, dus waarom nu dit? Welk signaal geef je hiermee af? Er zijn een aantal momenten in het jaar waarbij we zowel financieel als bestuurlijk afwegingen maken. Dit moment hoort daar zeker niet bij, bovendien wordt deze beslissing niet concreet genoeg gemotiveerd. De ChristenUnie vindt het een veel te voorbarige en daarom overbodige beslissing.

Het CDA, GB en de SGP dachten er anders over, en deden er zelfs nog een schepje bovenop door ook nog een bedrag apart te willen zetten als egalisatiereserve OZB. Waardoor het net lijkt alsof zij al nodig vinden om de OZB te verhogen! Maar zij hadden wel de meerderheid.

De ChristenUnie is voor een verantwoord financieel beleid. Verantwoordelijk met je belastingen en je reserves omgaan. Geld wat dus bijvoorbeeld niet bedoeld is om van te snoepen om problemen uit te stellen. Bij het wegzetten van zo’n enorm bedrag past in ieder geval een brede discussie, die je zorgvuldig moet voeren. De ChristenUnie zal daarom de komende tijd met extra kritische ogen kijken naar het apart gezette geld.

Claudia Noort-Verhoeff

Posts

Claudia Noort-Verhoeff is bestuurskundige, is getrouwd en heeft twee dochters. De afgelopen twee jaar was ze als raadslid actief binnen de commissie welzijn. Overtuigd dat de politiek echt bij haar past wil ze met de ervaring die ze nu al heeft graag de komende jaren binnen de gemeente Katwijk opbouwen en uitbouwen met de nodige creativiteit.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.