Dorpskantoor Rijnsburg

Gert Varkevisser —  27 december 2012

Rijnsburg krijgt een dorpskantoor. Verbonden aan het gemeenschapshuis De Burgt wordt een bedrijfsverzamelgebouw voor kleine en startende ondernemingen gevestigd. Dit zogeheten dorpskantoor wordt gehuisvest in het nieuwbouwdeel van het voormalig gemeentehuis.

De gemeenteraad heeft krediet beschikbaar gesteld voor de verbouwing en inrichting. De ChristenUnie is enthousiast over het dorpskantoor.

Dorpskantoor
Het nieuwbouwdeel van het gemeentehuis staat al lange tijd leeg. Omdat het pand elk jaar 70.000 euro kost en er geen koper of huurder is, hebben de wethouders Mostert (Economische Zaken) en Van Duijn (Financiën) namens het college voorgesteld om het pand om te bouwen tot dorpskantoor met tientallen vaste en flexibele werkplekken voor jonge en startende ondernemingen. De gemeente doet de investering en verhuurt vervolgens het dorpskantoor aan een commerciële partij die de werkplekken gaat exploiteren. Er zijn diverse serieuze kandidaten voor zowel de exploitatie van het dorpskantoor als ook voor het huren van werkruimten. De verwachting is dan ook dat de gemeente haar kosten er uit haalt: de verbouwings- en inrichtingskosten, maar ook de 70.000 euro aan kosten bij leegstand.

Krediet
De gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorstel en krediet (455.000 euro) verleend voor de verbouwing en inrichting van het dorpskantoor. De ChristenUnie, het CDA en de VVD stemden in met het voorstel. De oppositiepartijen stemden tegen, alhoewel zij het idee van een dorpskantoor omarmden. Zij vonden dat ze te weinig informatie hadden om het voorstel te beoordelen en wilde uitstel van de besluitvorming. Echter, uitstel was uiterst onwenselijk: het zou de oplevering van het gemeenschapshuis De Burgt in gevaar hebben gebracht en het zou extra kosten met zich mee hebben gebracht. Uitstel was ook niet nodig als deze partijen hadden geformuleerd onder welke voorwaarden zij akkoord zouden gaan met het voorstel. Wij hebben hen nadrukkelijk uitgenodigd om deze positieve insteek te kiezen, maar zij wilden en/of konden deze voorwaarden niet formuleren.

Verkiezingspunt
De ChristenUnie is enthousiast over het dorpskantoor. Wij staan voor een sterke lokale economie en willen investeren in mogelijkheden voor jonge bedrijven. In ons verkiezingsprogramma was daarom het idee van een bedrijfsverzamelgebouw voor kleine en startende ondernemingen in het oude gemeentehuis van Rijnsburg opgenomen. Wij juichen het dorpskantoor in Rijnsburg dan ook van harte toe! Voor de ondernemers, voor de lokale economie, voor de gemeenschap.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.