ChristenUnie wijst op subsidie voor restauratie rijksmonumenten

Gert Varkevisser —  20 december 2012

De provincie Zuid-Holland heeft voor 2013 drie miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten. Dit bedrag wordt in twee tranches van 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De inschrijving voor de eerste 1,5 miljoen euro is gestart. Eigenaren, beheerders en exploitanten van rijksmonumenten kunnen vanaf 1 december 2012 tot en met 28 februari 2013 subsidie aanvragen. De ChristenUnie heeft de gemeente getipt over deze subsidiepot en aangegeven in de gemeenteraadsvergadering van 20 december de vraag te stellen of eigenaren van rijksmonumenten zo snel als mogelijk geinformeerd kunnen worden over deze regeling.

oude kerk katwijk

bron: prretje.wordpress.com (Irene van der Plas)

Inmiddels heeft de gemeente een bericht op de website geplaatst. In aanvulling hierop heeft de ChristenUnie in de gemeenteraadsvergadering van 20 december gevraagd of ook het college subsidie gaat aanvragen voor de rijksmonumenten waar de gemeente eigenaar van is. Bijvoorbeeld voor de toren van de Oude Kerk die al lange tijd wacht op restauratie. Het is in het belang van deze monumenten dat de gemeente zelf ook gebruik maakt van deze regeling.

College bekijkt mogelijkheden voor Katwijk
De portefeuillehouder bedankte de ChristenUnie voor de tip en gaf aan dat wordt onderzocht welke mogelijkheden de subsidieregeling de gemeente biedt. In februari laat hij de gemeenteraad weten of er subsidie wordt aangevraagd en zo ja, voor welke rijksmonumenten.

Subsidiepot van belang voor Katwijk
De subsidiepot van de provincie Zuid-Holland voor de restauratie van rijksmonumenten, die overigens jaarlijks 3 miljoen euro bevat, is voor de gemeente Katwijk van groot belang. De ChristenUnie heeft in oktober reeds de vinger gelegd op de bijna lege pot (reserve monumenten) die Katwijk heeft voor de restauratie van monumenten. De portefeuillehouder erkende dat er te weinig geld is voor het herstel van alle monumenten. Op verzoek van de ChristenUnie en ook andere partijen zegde hij toe te inventariseren wat de globale herstelbehoefte is (welke panden en welk bedrag), hoe er extra geld kan worden vrijgemaakt en hoe het beschikbare geld op een goede manier kan worden verdeeld. Begin 2013 komt de portefeuillehouder met een voorstel. De subsidiepot van de provincie Zuid-Holland kan daarbij goed van pas komen.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.