Woonvisie ‘nieuwe woonvisie gezamenlijk oppakken’

Gerard Mostert jr. —  21 november 2012

Doorstroming en het tempo van de markt aanvoelen, daar gaat het om op de woningmarkt.
Afgelopen commissie ruimte hebben we voor de tweede keer gesproken over de manier waarop we als gemeente Katwijk omgaan met de woningmarkt.


Afgesproken is dat er een klankbordgroep in het leven wordt geroepen die de woningmarkt in de gaten houdt en met elkaar bespreekt hoeveel, wanneer en waar er huizen gebouwd kunnen gaan worden. In deze klankbordgroep zitten naast de gemeente ook de belanghebbende partijen op de woningmarkt.


Er wordt de komende tijd minder gebouwd in de gemeente Katwijk. Dat betekent dat sommige bouwlocaties stil liggen. Als ChristenUnie hebben we aandacht gevraagd op te treden tegen de mogelijke verpaupering van deze gebieden. Het aanzicht van onze mooie gemeente kan deuken oplopen, en dat is niet de bedoeling. De wethouder heeft aangegeven dat de gronden die in handen zijn van de gemeente zo netjes mogelijk worden beheerd. De meeste gronden zijn in handen van ontwikkelaars, en daar heeft de gemeente niet over te zeggen. Wel zal het college er bij de ontwikkelaars op aandringen dat er aandacht wordt besteed aan deze gebieden.
Doorstroming is heel belangrijk op de woningmarkt. Daarom is goedkoper bouwen een van de oplossingen voor starters die een huis willen kopen.
De ChristenUnie houdt de ontwikkelingen op de woningmarkt scherp in de gaten en zal ook u daarvan op de hoogte houden.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.