Werkbezoek Bureau Leerplicht

Atie Kuijt —  6 november 2012

Met een aantal enthousiaste medewerkers van het RBL en raadsleden uit de omgeving hebben we het beleidsplan leerplicht 2013-2015 besproken, waarin de onderwijsinspectie een belangrijkere rol gaat spelen.

Bij leerplicht gaat het om de leerling die recht heeft op onderwijs. De leerling staat centraal en krijgt maatwerk. Er wordt gewerkt aan een goede samenwerking met de leerling, met de ouders, met de school en andere betrokkenen. Men gaat ervan uit dat geen leerling thuis mag zitten. Als verzuim wordt geconstateerd, worden verschillende middelen ingezet zoals een lik op stuk beleid, het inschakelen van Halt of wordt een proces verbaal gegeven. Is er met de leerling meer aan de hand, dan volgt een integrale aanpak. Denk hierbij aan één gezin één plan.

Ook is het belangrijk dat er wordt samengewerkt met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten en er een aanspreekpunt is voor gezin, school en gemeente.

Het bureau leerplicht gaat de komende tijd aan de slag om de controle op het verzuimbeleid van de scholen te verscherpen. De 18 plussers krijgen meer aandacht en de thuiszitters worden aangepakt.

Ik kijk terug op een goed werkbezoek waar in een korte tijd veel informatie is gegeven over hoe het verzuim van leerlingen de komende periode zal worden aangepakt.

De ChristenUnie is er blij mee dat er steeds meer aandacht komt om spijbelen en voortijdig schoolverzuim aan te pakken.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.