Verplicht vrijwilligerswerk voor mensen in bijstand

Gert Varkevisser —  19 november 2012

De gemeente Katwijk gaat mensen met een bijstandsuitkering verplichten tot vrijwilligerswerk. Wethouder Mostert (CU) schrijft in een brief aan de leden van de Commissie Welzijn: “Van iedere uitkeringsgerechtigde die niet duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is, wordt gevraagd een tegenprestatie naar vermogen te leveren. Iemand die een uitkering ontvangt, moet wat terugdoen voor de samenleving.”

De brief van de wethouder is een antwoord op het verzoek van de ChristenUnie om de ‘tegenprestatie naar vermogen’ in Katwijk in te zetten.

Tegenprestatie naar vermogen
Begin 2012 is de Wet werk en bijstand van kracht geworden. Met deze wet kreeg het College van Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid om een tegenprestatie te verlangen van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Die tegenprestatie bestaat uit ‘onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden’ (wettekst). De gemeente mag zelf bepalen welke werkzaamheden dat precies zijn. Er zijn wel wat voorwaarden aan de tegenprestatie verbonden. Zo mag de tegenprestatie bijvoorbeeld geen gewone baan zijn en mogen de werkzaamheden de kansen op betaald werk niet in de weg zitten. Ook zijn de werkzaamheden beperkt in omvang en tijdsduur.

Wens van de ChristenUnie
In de Commissie Welzijn in januari 2012 heeft de ChristenUnie aangegeven positief te staan tegenover de uitvoering van de tegenprestatie in Katwijk. Reden voor de ChristenUnie om positief te staan tegenover de tegenprestatie is niet alleen vanwege de wederkerigheid: iets terugdoen voor de samenleving als je een uitkering van de overheid ontvangt. Het uitvoeren van vrijwilligerswerk als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering is nuttig voor de samenleving en zeker ook voor de persoon zelf. Het is een goede opstap naar werk(ritme), het voorkomt sociaal isolement en het draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen. We vinden het erg belangrijk dat mensen mee doen in de maatschappij.

Uitvoering in Katwijk
Het College kiest voor een invulling waarbij individueel maatwerk voorop staat. Om de zelfredzaamheid van de uitkeringsgerechtigde te bevorderen wordt hem gevraagd zelf met een voorstel voor de invulling van de tegenprestatie te komen. Lukt dat niet, dan wordt samen met hem gezocht naar geschikte activiteiten bij bijvoorbeeld een buurthuis, bejaardentehuis of sportclub. Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) kan bij het zoeken naar een passende activiteit worden ingeschakeld. In 2013 zal de gemeente de tegenprestatie verder ontwikkelen voor specifieke groepen.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.