Sociaal WMO beleid in Katwijk

Atie Kuijt —  19 november 2012

In de commissie Welzijn stond het onderzoek op de agenda dat de rekenkamer heeft gedaan naar de uitvoering van het WMO-beleid in onze gemeente.  De conclusies en aanbevelingen zijn besproken met wethouder Mostert.

In de eerste termijn heeft onze fractie aangegeven dat het beeld dat door de rekenkamer is geschetst voor ons herkenbare aandachtspunten heeft als het gaat over het veilingsysteem voor de huishoudelijke hulp, het WMO- beleidsplan als een dynamisch document en de manier waarop de raad op de hoogte wordt gehouden over de voortgang van beleid. Tegelijkertijd hebben we aangegeven dat we blij zijn dat het college de meeste aanbevelingen overneemt en zal uitvoeren.

Wethouder Mostert reageerde na de eerste termijn een beetje teleurgesteld. Hij constateerde dat een deel van de commissie reageerde alsof het glas half leeg was in plaats van half vol als het gaat om het WMO beleid van de gemeente. Hier was de commissie het absoluut niet mee eens. Naar aanleiding van de opmerkingen van de rekenkamer zijn er kritische vragen gesteld en daar wilde de commissie antwoord op. Niet de commissie zette die toon, maar juist de voorzitter van de rekenkamer, die een aantal zaken scherp neerzette.

De wethouder heeft de vragen van onze fractie duidelijk beantwoord en aangegeven dat het beleidsplan dynamisch blijft, want als het gaat om gewenste effecten, doelen en geplande maatregelen komen deze terug in de uitwerkingsnotities. Willen we meer informatie, dan kunnen we altijd bij de wethouder terecht.

De ChristenUnie heeft aangegeven dat we tot nu toe blij zijn met het WMO beleid in onze gemeente, want het beleid is sociaal en wordt doelmatig uitgevoerd. Voor ons is het glas meer vol dan halfvol.

Of dat zo blijft is maar de vraag. De WMO gaat veranderen! Er komt steeds meer verantwoordelijkheid bij onze onze burgers en haar omgeving. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden om de toekomst van de WMO betaalbaar te houden en zoveel mogelijk van het beleid overeind te houden. Daar is nog niet echt zicht op. Er komen nog veel veranderingen van beleid op het bord van de gemeente en ook dan zal de ChristenUnie met de gemeente zijn best doen om het beleid sociaal te laten zijn juist voor hen die die dat het meest nodig hebben.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.