Nieuw vergadermodel

Gerard Mostert jr. —  20 november 2012

Vorige jaar is in de commissie bestuur het voorstel voor een nieuw vergadermodel aangenomen.

Raadszaal

In het voorjaar van 2012 zijn we samen met PvdA, GB, VVD en CDA bij elkaar gekomen om te praten over een nieuw vergadermodel. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een raadsvoorstel dat door de commissie bestuur als hamerpunt naar de gemeenteraad is gestuurd.
Hoe gaat een vergaderavond eruit zien?

Twee keer per maand wordt er op donderdag vergaderd. In parallelle sessies worden er verschillende agendapunten behandeld. Aan het einde van de avond worden de besluiten genomen.
Voordeel van dit nieuwe model is dat er sneller besluitvorming mogelijk is, wat goed is voor de burgers en de ondernemers van de gemeente Katwijk.
Daarnaast worden burgers eerder betrokken bij het politieke proces. Zij kunnen tijdens de informatieve fase al meepraten over de agenda waardoor de burger aan het begin van het proces zoveel mogelijk invloed kan hebben.
Aanstaande donderdag begint de gemeenteraad met dit nieuwe vergadermodel.
Kom eens kijken naar het functioneren van uw lokale democratie en doe mee door mee te spreken.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.