Gemeenteraad Katwijk wil second opinion op inpassing N206

Klaas Jan van der Bent —  27 november 2012

De N206 ondergaat de komende jaren enkele grote infrastructurele ingrepen. Zes leden van de raad, die samen alle fracties vertegenwoordigen, stellen de raad voor € 70.000 beschikbaar te stellen voor het doen van een kort aanvullend, extern onderzoek, gericht op een optimale inpassing van alle projecten. Criteria hiervoor zijn onder meer: verbinding van de kernen, verkeersdoorstroming, duurzaamheid, veiligheid en de volgorde in de uitvoering.

De N206 is een belangrijke ontsluitingsweg die dwars door de gemeente Katwijk loopt. In de komende jaren zullen er aan deze weg veel ingrijpende infrastructurele projecten worden uitgevoerd, te weten:
– vervanging viaduct Zeeweg
– verlegging en verdieping N206
– aansluiting Molentuinweg op de N206
– aanleg overkluizing t.h.v. de Molentuinweg i.c.m. langzaam verkeer verbinding
– aanleg RijnlandRoute
– twee nieuwe ontsluitingen naar N206 van Projectlocatie Valkenburg
– gewijzigde aansluiting van Wassenaarseweg en Westerbaan op de N206
– HOV buscorridor Leiden Centraal – Katwijk – Noordwijk.

De gemeenteraad van Katwijk hecht aan een zo optimaal mogelijk inpassing van de gehele weg. Geluids- en zichthinder voor de omliggende kernen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen en verbinding tussen de doorkruiste delen van de gemeente moet worden bevorderd. Deze ambitie komt terug in de verschillende individuele projecten en is ook aanleiding geweest voor aanzienlijke investeringen.

Inmiddels is meer zicht op de uitwerking van de verschillende projecten en worden de consequenties voor het gehele traject duidelijk. Het geheel aan ontwerpen kent een hoge technische complexiteit. Voor de gemeenteraad is dit lastig om te beoordelen. Ook is niet goed te beoordelen of de optimalisaties van de individuele projecten hebben geleid tot een minder optimale oplossing voor het complete traject. Daarom wil de raad een second opinion uit laten voeren door een onafhankelijke externe partij.

Het resultaat van de second opinion bestaat uit een oordeel over de bestaande ontwerpen. Verder wil de gemeenteraad graag dat als tijdens het onderzoek betere alternatieve oplossingen worden ontdekt of aangedragen of dat veranderde uitgangspunten aanleiding geven tot nieuwe ontwerpkeuzes deze onderdeel zullen uitmaken van de aanbevelingen van het rapport. De raad verwacht dat er een uitspraak wordt gedaan over de bouwbaarheid van deze aanbevelingen en een inschatting wordt gegeven van de financiële consequenties. Deze kunnen dan meegenomen worden bij de optimalisaties van de verschillende projecten.

Het uitvoeren van deze second opinion kost naar verwachting €70.000 en zal begin 2013 worden afgerond.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.