Te weinig geld voor herstel monumenten

Gert Varkevisser —  15 oktober 2012

Er is te weinig geld beschikbaar in de ‘monumentenpot’ om de monumenten in de gemeente Katwijk te herstellen als dat noodzakelijk is. Dat blijkt uit de beantwoording van het college van B&W op schriftelijke vragen van de ChristenUnie.

‘We zullen nooit voldoende middelen hebben om alle restauratiewensen die er zijn te financieren’, voegde portefeuillehouder Wienen daar aan toe in de vergadering van de commissie Welzijn van 9 oktober jl. Toch gaat de portefeuillehouder op verzoek van de ChristenUnie en andere partijen uitzoeken wat de globale herstelbehoefte is (welke panden en welk bedrag), hoe er extra geld kan worden vrijgemaakt en hoe het beschikbare geld op een goede manier kan worden verdeeld.

Wat is er aan de hand?
De gemeente heeft een pot met geld – getiteld ‘reserve monumenten’ – waarmee kan worden bijgedragen aan het herstel van (rijks)monumenten in de gemeente Katwijk. Momenteel zit er in deze pot ruim 250.000 euro. De regel sinds 2006 is dat dit geld kan worden gebruikt als de totale herstelbehoefte van monumenten in beeld is, of als een monument met onmiddellijke teloorgang wordt bedreigd. Echter, de totale herstelbehoefte is nooit inzichtelijk gemaakt. En ondertussen heeft het college voorgesteld om 150.000 euro uit de reserve monumenten te halen voor de restauratie van een monumentale bollenschuur in Valkenburg. Er blijft dan nog slechts ruim 100.000 euro over.

Is dat erg?
Als we weten dat er al 150.000 euro wordt betaald voor het herstel van een bollenschuur en we weten ook dat we in het verleden ruim 150.000 euro hebben betaald voor het herstel van enkele kerken, dan is nog slechts 100.000 euro voor de resterende monumenten niet veel. Het college erkent ook dat er nog de nodige monumenten zijn waarvan nu al bekend is dat deze dienen te worden hersteld en waarvoor de huidige reserve niet toereikend is. Op dit moment is echter niet duidelijk welke panden dit zijn, welk bedrag er nodig is en hoe we het beschikbare geld gaan verdelen. De gemeenteraad kan nieuwe aanvragen voor geld uit de reserve dan ook niet goed beoordelen.

Wat nu?
Dit is voor de ChristenUnie de reden geweest om in de commissie Welzijn de portefeuillehouder te vragen deze herstelbehoefte en criteria voor de verdeling van de middelen op papier te zetten en voor te leggen aan de commissie. De portefeuillehouder zegde toe te inventariseren wat de globale herstelbehoefte is (welke panden en welk bedrag), hoe er extra geld kan worden vrijgemaakt en hoe het beschikbare geld op een goede manier kan worden verdeeld. In de vergadering van december komt hij hierop terug. Dan zullen we er over verder spreken.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

4 reacties aan Te weinig geld voor herstel monumenten

 1. Stop met die onzin van sponsoren op oudjaarsavond van de scum.
  hetzelfde geld voor qb en katwijk voetbal (zelf broek ophouden)

  • Gert Varkevisser 17 oktober 2012 at 20:45

   Geachte heer De Groot,
   De gemeente komt deels tegemoet aan uw wens: de subsidie voor het Oud en Nieuw feest is fors teruggeschroefd. Wij zijn het daarmee van harte eens. Stoppen met geld steken in sportclubs is lastiger. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle buitensportaccommodaties. De verenigingen, waaronder de voetbalverenigingen, betalen de gemeente huur voor het gebruik. De huurtarieven gaan omhoog. De gemeente en alle politieke partijen vinden sporten belangrijk: stimulering gezond bewegen en sociale binding.

 2. Geachte heer Varkevisser,

  Met alle respect, graag wel volledige informatie. Dat is wel zo eerlijk. U weet ook dat deze bollenschuur een voorgeschiedenis kent. De gemeente heeft die problemen allemaal zelf veroorzaakt en moet dus die 150.000 euro betalen voor 1 pand. Eigen schuld dikke bult. Er zal toch een monumentenverordening zijn waarin is aangegeven hoeveel subsidie een pand krijgt? En ik mag toch ook aannemen dat er ten gemeentehuize een digitaal register met aanvragen is?

  Met vriendelijke groet
  Bas Zweng

  • Gert Varkevisser 18 oktober 2012 at 22:45

   Geachte heer Zweng,

   Ik houd niets achter. Dat de gemeente 150.000 euro betaalt is geen geheim, dat heeft in alle kranten gestaan. En ja, dat heeft te maken met andere keuzes die destijds door de gemeente Valkenburg zijn gemaakt en toezeggingen die toentertijd zijn gedaan en die later werden doorkruist doordat het pand werd aangewezen als monument. Dat is geen eigen schuld dikke bult. Daarnaast, als het bedrag niet wordt toegekend volgt er zeer waarschijnlijk een procedure waarbij het bedrag alsnog betaald moet worden en er bovendien veel kosten zijn voor de gerechtelijke procedure. Maar zelfs al zou het bedrag niet worden betaald, dan nog is er te weinig geld voor herstel van alle monumenten. Zo liggen de feiten en dat is waar we achter zijn gekomen en dat kaarten we nu aan. Feitelijk kan de discussie over de bollenschuur daar los van worden gezien.

   Met vriendelijke groet,
   Gert Varkevisser