Nieuwe regels aanwijzing monument

Gert Varkevisser —  1 oktober 2012

De gemeenteraad heeft 28 september jl. ingestemd met een wijziging in de regels voor het aanwijzen van een monument. Belanghebbenden zoals burgers en stichtingen kunnen bij de gemeente geen uitgebreide procedure meer starten om een pand aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Wel kunnen zij een potentieel monumentaal pand onder de aandacht van de gemeente brengen, maar die heeft dan een minder intensieve procedure te doorlopen.

Door deze wijziging kunnen gemeentelijke panden sneller tot monument worden aangewezen en blijft de inbreng vanuit de burger overeind. Voor de ChristenUnie was dat een vereiste.

Reden voor wijziging
De gemeente is al jaren bezig om in al de kernen van Katwijk gemeentelijke monumenten aan te wijzen. Er is een lange lijst met potentiële monumentale panden opgesteld. Het college is volop bezig om in tranches de panden van deze lijst te beoordelen en tot monument aan te wijzen. Dat is een tijdrovende klus. Als daar aanvragen van belanghebbenden tussendoor komen, dan gaan die aanvragen voor omdat er volgens de regels (monumentenverordening) bepaalde termijnen gelden. Ook kan er vervolgens bezwaar en (hoger) beroep worden ingesteld waardoor de procedure nog langer duurt en ondertussen niet kan worden doorgewerkt aan het afwerken van de huidige lijst met potentiële panden, voornamelijk uit Rijnsburg en Valkenburg. Het college had aangegeven deze lijst in deze collegeperiode te willen afwerken en wilde de monumentenverordening zodanig wijzigen dat zij niet meer verplicht aanvragen van belanghebbenden uitgebreid moeten onderzoeken. Het college gaf aan dat desondanks belanghebbenden wel panden onder de aandacht van de gemeente kunnen brengen. De ChristenUnie en enkele andere politieke partijen kregen in de commissievergadering van 11 september echter niet helder hoe dat precies in elkaar zat. De ChristenUnie gaf aan dat het belangrijk is dat belanghebbenden in de toekomst de gemeente kunnen blijven wijzen op panden die mogelijk monumentale waarde hebben. De partij vroeg het college om uit te leggen hoe dat geregeld kon worden. Het college zegde daarop een brief toe voor de gemeenteraadsvergadering.

Geen Jantje van Leiden
De brief van het college heeft de ChristenUnie voldoende duidelijkheid gebracht. Het college geeft aan dat als belanghebbenden vragen om te onderzoeken of een pand monumentwaardig is, het college daar serieus naar zal kijken en eventueel archiefonderzoek doet en de monumentencommissie laat adviseren. Uit die brief blijkt dat het college zich niet met een Jantje van Leiden van een initiatief van een belanghebbende afmaakt. De gehele raad stemde vervolgens in met de wijzing van de monumentenverordening.

Win-win-situatie
De besluitvorming in de gemeenteraad is een win-win situatie. De gemeente kan met deze uitkomst doorgaan met het afwerken van de lijst met potentiële monumentale panden en de burgers kunnen nog steeds panden die mogelijk van monumentale waarde zijn, en die nog niet op de lijst staan, onder de aandacht van de gemeente brengen.

Sneller afhandelen
Om nog meer winst te behalen heeft de ChristenUnie in de raadsvergadering gevraagd te onderzoeken of de procedure verder kan worden versneld door de termijnen in te korten. Andere gemeenten in de regio hebben een minder lange termijn voor de procedure vastgelegd. In Katwijk kan het mogelijk ook nog wat sneller zodat de gemeente sneller mooie monumentale panden kan toevoegen en er meer tijd overblijft voor nieuwe aanvragen uit de samenleving. Het college gaat de mogelijkheden nu onderzoeken.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.