Visie op bouwen en wonen

Gerard Mostert jr. —  28 september 2012

De woningmarkt zit op slot en daar hebben veel mensen last van. In eerste aanleg hebben we als commissie ruimte gesproken over de visie die het college heeft geschreven rondom wonen en bouwen.

Wonen is een primaire levensbehoefte. De ChristenUnie vindt dat we er als overheid op toe dienen te zien dat deze levensbehoefte wordt gerealiseerd voor iedere burger die bereid is mee te doen in deze maatschappij.

De analyse die door het college gebruikt wordt gaat uit van een flink stuk minder huizen die de komende jaren gebouwd gaan worden. Vraaggericht bouwen is daarom een verandering die verstandig is in deze tijd. We moeten er voor zorgen dat we niet bouwen voor leegstand. De ChristenUnie heeft daarom ook vragen gesteld om duidelijk te krijgen of die analyse van de woningmarkt klopt en of er dus niet te veel woningen worden gebouwd.

Goed en goedkoper bouwen is volgens de ChristenUnie dé manier om te zorgen voor onze schepping en onze starters. Door op een andere en goedkopere manier te bouwen kunnen ontwikkelaars voor minder geld een duurzaam huis neer zetten.

Het college heeft aangegeven de zienswijze van de commissie mee te nemen in de definitieve versie van de woonvisie. Deze behandelen we in de commissie van november.

De ChristenUnie is voor een sterke en evenwichtige woningmarkt. Daarom moeten we bouwen met oog voor de schepping en de toekomst!

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.