Meevaller sociale werkvoorziening

Atie Kuijt —  26 september 2012

Mensen met een lichamelijk, psychisch of verstandelijke handicap kunnen vaak moeilijk een baan vinden. Deze mensen krijgen kansen via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) om in eigen onderhoud te  voorzien.

MareGroep

De gemeente moet de Wsw uitvoeren, maar draagt de uitvoering over aan de Gemeenschappelijke Regeling Kust,- Duin- en Bollenstreek (Maregroep). De Maregroep krijgt een gemeentelijke bijdrage om de Wsw uit te voeren en legt financiële rekenschap af.

In de commissie Welzijn van september kwam de jaarrekening 2011 van de Werk sociale werkvoorziening (Wsw) aan de orde, die een positief resultaat liet zien over het jaar 2011. Het was goed nieuws. Wethouder Gerard Mostert kon een stevige meevaller van bijna 109.000 euro melden, die toegevoegd is aan het begrotingssaldo 2012 .

Het goede nieuws is natuurlijk ook dat het bij de Maregroep goed gaat ondanks de tekorten en bezuinigingen. Er is scherp toegezien op de uitvoering, werkgevers hebben mee gedacht. Dit heeft meegewerkt om goed om te gaan met gemeentegeld, maar ook om werkplekken te blijven realiseren voor mensen die niet altijd zo gemakkelijk een baan kunnen vinden vanwege hun handicap.

Onze fractie is blij met dit goede jaar voor zowel de Wsw als de gemeente. Hoe het de volgende jaren zal gaan is nog niet duidelijk. Er waren plannen om de Wwb, Wajong, Wsw en WIJ samen te voegen tot een Wet werken naar vermogen (Wwnv). Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard. Meer over dit onderwerp op onze website, zie artikel Gert Varkevisser.

De ChristenUnie is benieuwd met welke plannen het nieuwe kabinet komt en wat dat zal betekenen voor zowel de gemeente als de Wsw.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.