Bestemmingsplan, wonen, bedrijven of…

Gerard Mostert jr. —  24 september 2012

Afgelopen maandag  ben ik op bezoek geweest bij de bewoners van het Botenpad om te kijken naar de betreffende locatie. In het voorgestelde bestemmingsplan staat de bestemming wonen ingeschreven.

Het huidige terrein is een verpauperde locatie die de locatie geen eer aan doet. Wat de ChristenUnie fractie betreft is het goed dat dit verpauperde bedrijventerrein verdwijnt. Een oplossing is om er de bestemming wonen op te leggen.

De uitwerking van de plannen voor die woningbouw baart de omwonende zorgen. De ChristenUnie heeft daarom ook samen met de andere fracties gevraagd om het onderliggend plan uit het bestemmingsplan te halen. Zo ontstaat de mogelijkheid tot het bouwen van huizen maar moet er nog goed na worden gedacht door de ontwikkelaar over het onderliggend plan.

De kraan die op het bedrijventerrein stond opgesteld en die voor veel omwonenden een doorn in het oog is wordt weggehaald op aandringen van de commissie zo heeft de wethouder aangegeven.

 

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.