En de plannen voor komend jaar zijn…

Claudia Noort-Verhoeff —  10 juli 2012

Ieder jaar in de maand juni presenteert het college de ontwikkelingen en plannen als voorbode voor de begroting van het komend jaar in de zogeheten Kadernota. Vorig jaar stonden de plannen vol met bezuinigingen, en ook dit jaar zullen we heel goed na moeten denken hoe we met ons geld omgaan als gemeente.

De ChristenUnie hamert er altijd op dat we als gemeente financieel gezond moeten blijven, ook al betekent dat soms – en in deze tijd wat vaker – het nemen van moeilijke bezuinigingsbeslissingen. We zien dat de wethouder financiën hierin een knap staaltje werk heeft afgeleverd en daar zijn we heel blij om.

Dalende grondprijzen en minder bouwen betekenen verlies op de begroting, maar het lukt gelukkig nog steeds om deze verliezen op een verantwoorde manier te nemen.

Wat ook lukt is dat we de OZB – een van de belangrijke belastinginkomsten van de gemeente – nog niet hoeven te verhogen. De ChristenUnie is blij met deze goede boodschap voor alle inwoners van Katwijk.

Komend jaar gaan we met z’n allen verder denken hoe de gemeente nog efficiënter kan werken. Want efficiënter werken levert geld op, of bespaart geld, net hoe je het bekijkt. We gaan ook nadenken over welke taken prima door anderen dan de gemeente zelf uitgevoerd kunnen worden. Of misschien levert meer samenwerken met andere gemeenten van allerlei mooie dingen op! De ChristenUnie blijft uiteraard actief betrokken bij de plannen voor het komende jaar.

 Tenslotte zijn we er trots op dat Katwijk qua woonlasten en huisvestingslasten nog altijd bij de 100 goedkoopste gemeenten van Nederland hoort. Dit geeft hoop, naast al die sombere berichten.

Claudia Noort-Verhoeff

Posts

Claudia Noort-Verhoeff is bestuurskundige, is getrouwd en heeft twee dochters. De afgelopen twee jaar was ze als raadslid actief binnen de commissie welzijn. Overtuigd dat de politiek echt bij haar past wil ze met de ervaring die ze nu al heeft graag de komende jaren binnen de gemeente Katwijk opbouwen en uitbouwen met de nodige creativiteit.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.