Geen RGL, maar wat dan wel?

Gerard Mostert jr. —  8 juni 2012

Afgelopen weken is duidelijk geworden dat de provincie afziet van een tram die hoogwaardig openbaar vervoer moet realiseren.

halte RNET Zuid Holland Noord

Gedeputeerde Ingrid de Bondt heeft laten weten dat ze de naam RGL (RijnGouweLijn) ook niet meer zal gebruiken. Voortaan wordt er gesproken over de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) verbinding Zuid-Holland noord.

Geen tram maar wel hoogwaardig openbaar vervoer! Het verdwijnen van de tram betekent niet dat er geen verbeteringen worden doorgevoerd in het regionaal openbaar vervoer. Gelukkig wel! Voor Katwijk betekent dit dat er vanuit Leiden 12x per uur een bus zal gaan rijden. De realisatie van deze snelle en comfortabele verbinding is gepland voor 2017. Door middel van een speciaal kenmerk is voor iedereen duidelijk dat een bus bij het HOV net hoort. Dit concept is al bekend in de regio Schiphol (R-Net, zie foto).

De ChristenUnie Katwijk is blij dat er nu eindelijk uitzicht is op een sterke verbetering voor Katwijk rond het openbaar vervoer. Toch zijn er nog wel punten die onze aandacht verdienen zoals de inpassing van bijvoorbeeld vrij liggende busbanen in combinatie met de aanleg van de Rijnland Route. Het is van het grootste belang dat de provincie hier goed kijkt naar de inpassing en dat daar voldoende geld voor beschikbaar is.Met het bericht dat ook de Rijnlandroute door gaat betekent dit alles een sterke verbetering voor de bereikbaarheid van Katwijk. Zowel voor automobilisten als voor OV reizigers.

Meer informatie vindt u in onderstaand filmpje:

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.