Ons Huis in Rijnsburg

Atie Kuijt —  2 mei 2012

In de commissie en raad van april heeft onze fractie uitgebreid gesproken over de verbouwing van het oude Rijnsburgse gemeentehuis tot een gemeenschapshuis in Rijnsburg.

ons huis rijnsburg

Al jaren is het de wens van Rijnsburgers en van de gemeenteraad om een gemeenschapshuis te realiseren. Er is namelijk bij Rijnsburgse verenigingen en organisaties behoefte aan maatschappelijke ruimte.

Om met de gemeente en de burgers tot een goed plan te komen is gekozen voor een interactief traject met Rijnsburgers. Mede door samenwerking met de gevormde klankbordgroep is een mooi plan aangeboden aan de gemeenteraad. Dit plan is ook gepresenteerd in het oude gemeentehuis en onze fractie heeft zich laten informeren door enthousiaste toekomstige huurders. Goede gesprekken gevoerd en gehoord dat zij heel graag hun plek in het nieuwe gemeenschapshuis willen innemen. Toekomstige huurder zijn vol verwachting en hopen dat zo snel mogelijk worden begonnen met de bouw.

Onze fractie wil dat zowel vrijwilligers van verschillende verenigingen als organisaties als bibliotheek en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  gebruik kunnen maken van een goede voorziening, maar dan moet het betaalbaar zijn en blijven voor hen en voor de gemeente. Niet alleen wil onze fractie weten wat de financiële risico’s zijn van dit project, maar ook hoe het er financieel uit ziet als het projectplan Katwijk in de Kern wordt uitgevoerd. Bij dit plan wordt  onderzocht welke culturele en educatieve functies nodig zijn in de andere kernen van Katwijk. We noemen hier de ontwikkeling van het oude gemeentehuis in Valkenburg, een bibliotheeknetwerk en een cultureel/educatief centrum van Katwijk aan Zee en de mogelijke samenwerking van Tripodia met andere wijkgebonden instellingen. Het uitgangspunt is dat bij alle voorzieningen wordt uitgegaan van het voorbeeld Ons Huis in Rijnsburg.  Alles bij elkaar ziet het er naar uit dat het veel geld gaat kosten en is het realiseerbaar in alle kernen. Op deze laatste vraag had de wethouder geen duidelijk antwoord. Hij gaf aan dat hij het ook niet wist en stelde voor eerst maar te beginnen in Rijnsburg.

Een belangrijk zorgpunt voor onze fractie bleef dat we te weinig inzicht hadden in de mogelijke financiële risico’s van de exploitatie van het gemeenschapshuis Ons Huis. Wij hebben de wethouder dan ook in de commissie Welzijn gevraagd om een duidelijke financiële onderbouwing die voor ons nodig is om een goed en weloverwogen besluit te kunnen nemen. De wethouder heeft een toezegging gedaan en ruimschoots op tijd de raad voorzien van informatie hoe de financiën van Ons Huis geregeld worden.

Deze toelichting gaf onze fractie de doorslag in te stemmen met het gevraagde krediet van ruim twee miljoen euro. Het ziet er naar uit dat de financiën van Ons Huis goed geregeld zijn. We hopen dat volgend voorjaar (2013) Ons Huis wordt geopend en de huurders hun plek kunnen innemen.

Blijft voor ons nog wel de kritische vraag staan hoe het zal gaan met het realiseren van de gemeenschapshuizen in Valkenburg, Katwijk aan Zee en in de wijk Hoornes. Hierover wil de ChristenUnie ook graag de mening horen van de Katwijkse burgers. Binnenkort zullen wij een poll op deze site plaatsen en wij hopen dat veel inwoners van Katwijk hun mening hierover zullen geven.

 

 

 

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.