Beschermend wonen bij Eleos

Atie Kuijt —  16 mei 2012

Vandaag hebben we de beschermende woonvorm van Eleos bezocht aan de Mgr. Bekkerstraat in Katwijk aan de Rijn. Het betreft een complex van acht woningen, opgeknapt en geschikt gemaakt door Dunavie en Eleos, waar 15 mensen begeleid kunnen wonen.

Eleos De Reling

Nienke van Rees, de coördinerend begeleider heeft ons laten zien hoe mensen met een ernstig psychosociaal of psychiatrisch probleem veilig kunnen wonen in deze woonvorm. De bewoners worden begeleid in het omgaan met hun problemen en samen wordt er gewerkt aan hun zelfredzaamheid om later weer te kunnen deelnemen in de maatschappij.

foto Eleos 2Ook hebben we gesproken met Eelco Weerheim over de mogelijkheden van het aanbieden van zorg door Eleos in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Zowel voor onze fractie als voor Eleos is het belangrijk om met elkaar van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van het aanbieden van zorg aan bewoners in Katwijk. Wij hebben elkaar nu gesproken en zullen elkaar ook in de toekomst kunnen vinden om de ontwikkelingen in de zorg te delen. Er staat zowel de politiek (gemeente) als aanbieders van zorg nog veel aan veranderingen te wachten. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt.

foto Eleos 3Tijdens het gesprek kwamen verschillende trajecten van zorg aan de orde. Het is eigenlijk heel gaaf te kunnen constateren dat er in Katwijk veel zorg is voor mensen die het nodig hebben.  Denk aan de opvang van St. De Binnenvest, opvang door De Brug Midden Nederland met de werkervaringstrajecten in de Kringloopwinkel. De Koconwoningen, de inzet van de Maregroep en VIP (vrijwillige informatiepunt) die zich o.a. ook bezig houdt om mensen met een psychiatrisch probleem te helpen aan vrijwilligerswerk.

Belangrijk is het dat kwetsbare bewoners goede zorg houden. De ChristenUnie gaat er voor.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.