Voorzieningen in de kernen

Atie Kuijt —  5 april 2012

In oktober 2011 hebben in de commissie Welzijn de afspraak gemaakt om het plan bibliotheeknetwerk uit te gaan werken.

Dit betekent dat per voorziening in een kern onderzocht moet worden welke functiecombinaties er mogelijk zijn, ook wie de partners zijn, maar tegelijkertijd moet bekeken worden hoe groot de voorziening moet worden. Het idee is om vooral te kijken hoe het gemeenschapshuis “Ons Huis” in Rijnsburg er zal gaan uitzien.

In de commissie Welzijn van maart is deze projectopdracht besproken en  onze fractie heeft hiermee ingestemd, maar wel met een aantal opmerkingen en voorwaarden.

De ChristenUnie wil:

  • geen super bibliotheek, maar een centrale bibliotheek structuur als uitgangspunt.
  • vestigingen in de kern versterken met voorzieningen (naar het idee van een gemeenschapshuis (Ons Huis)
  • uitwerking van mogelijkheden met meerdere culturele partners, die hierin kunnen participeren
  • een gedegen financiële onderbouwing.

Onze fractie wil wat te kiezen hebben. Geen stikken of slikken verhaal. Meerdere scenario’s moeten in beeld gebracht worden en dan ook nog met een heldere financiële onderbouwing. Het proces mag sneller en wij hebben de wethouder gevraagd om met een tussenproduct te komen rond de zomer.

In eerste instantie leek het erop dat het college geen definitieve invulling zou geven van het aantal gebruikers per accommodatie. Gelukkig kon de wethouder deze ongerustheid bij ons wegnemen, want hij gaf aan dat dat nu juist wel de bedoeling is.

Andere partijen ondersteunden ons voorstel om met meerdere scenario’s en financiële onderbouwing te komen. De wethouder gaat hiermee aan de slag en zal de commissie hierover voor 16 april 2012 informeren.

We wachten eerst maar even april af en daarna kijken we uit naar december. Dan komt het college met een raadsvoorstel. Wij houden de vinger aan de pols.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.