Gemeente informeert ouders over alcohol

Gert Varkevisser —  19 april 2012

Komende week ontvangen alle Katwijkse ouders of opvoeders van jongeren die dit jaar 12 jaar zijn of worden een brief met de folder ‘Proost’ over alcohol. Deze is gemaakt door Platform Kocon, in samenwerking met de politie Hollands-Midden en de gemeente Katwijk.

De folder gaat in op de gezondheidsrisico´s van alcoholgebruik en geeft informatie over de regels rondom alcoholgebruik die in Katwijk gelden.

Stel regels op voor alcoholgebruik
Nederlandse, en zo ook Katwijkse, jongeren drinken nu te veel, te vaak en op te jonge leeftijd, met alle nadelige gevolgen van dien voor de gezondheid en de openbare orde en leefbaarheid. In de brief roepen wethouder Volksgezondheid dhr. Mostert en dhr. Moolenburgh van Platform Kocon ouders van Katwijkse jongeren op om ook in de thuissituatie regels te stellen voor alcoholgebruik en die na te leven. Zo kunnen ze het eerste gebruik van alcohol uitstellen en daarmee de kans op overmatig drinken en verslaving flink terugdringen.

Ouders hebben invloed op alcoholgebruik
Uit de brief: “U kunt als ouder heel veel doen om ervoor te zorgen dat uw kind niet gaat drinken. Het is bijvoorbeeld belangrijk om met uw kind te praten en om regels te stellen. De bijgesloten folder kan u daarbij helpen. Ouders denken soms dat zij geen invloed hebben op het drinkgedrag van hun kinderen. Onderzoek toonde het tegendeel aan: u hebt juist grote invloed. Uw kind heeft behoefte aan regels, juist in de puberteit. Belangrijk is om met uw kind af te spreken dat hij of zij tot 16 jaar geen alcohol mag drinken. U beschermt uw kind met deze regel.

Maar regels hebben alleen zin als er ook controle op is en als overtredingen desnoods gevolgen hebben. Dit is zeker niet het leukste of gemakkelijkste aspect van het ouder zijn, maar wel heel erg belangrijk. Op deze manier levert u immers een grote bijdrage aan de gezondheid van uw kind. Het meeste effect is te verwachten als u thuis regels stelt die aansluiten bij de regels die wij als gemeente en politie op straat ook hanteren. Op die manier kunnen ze elkaar versterken.”

Folder voor alle 12-jarigen
In 2011 ontvingen alle ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar een brief met een folder over alcohol. Met ingang van 2012 wordt deze verzonden aan ouders die een kind of kinderen hebben die 12 jaar zijn (of 12 jaar worden in 2012). De folder wordt ook door jongerenwerkers van Factor Welzijn en straatwerkers van De Brug onder jongeren verspreid. Samenwerkingspartners in Platform Kocon zijn: GGD Hollands Midden, Politie Hollands Midden, De Brug Midden-Nederland, Gemeente Katwijk, Brijder Preventie, Factor Welzijn, GGZ Duin- en Bollenstreek, Huisartsen en de WMO-Adviesraad.

Bron: Gemeente Katwijk

Bijlage: alcoholbrief

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.