Gedoe rond een afrit

Gerard Mostert jr. —  23 april 2012

Afgelopen maand zijn er in de media diverse berichten verschenen over de afrit voor Flora Holland bij de A44. Graag informeer ik u over de zin en onzin van die berichten.

Voor de gemeente Katwijk is het van belang dat er voor Rijnsburg een aantal verkeersoplossingen komen. Een van deze oplossingen is een afrit (en wellicht een oprit) op de A44 voor Flora Holland. Hierdoor komen er minder vrachtwagens door het dorp en vermindert de geluids/trillingshinder. Daarnaast verbetert de luchtkwaliteit in Rijnsburg.

Om dit te realiseren hebben Flora Holland, het Rijk en de gemeenten Katwijk en Oegstgeest de handen ineen geslagen om dit te realiseren. Dat kost geld. Overeengekomen was dat Katwijk en Oegstgeest samen 3 miljoen euro op hoesten. Vervolgens is de volgende afspraak gemaakt: Katwijk 2 miljoen Oegstgeest 1 miljoen euro.

De gemeenteraad van Oegstgeest vond deze verdeelsleutel niet goed omdat bij dit soort projecten meestal een verdeling wordt gemaakt op basis van inwonersaantal en dan is de verdeelsleutel Katwijk 2,2 miljoen en Oegstgeest 800.000,- Een zeer gebruikelijke verdeelsleutel in dit soort onderhandeling

Om dit extra geld (€ 200.000,-) te kunnen gebruiken moet de gemeenteraad en besluit nemen.

De ChristenUnie is met het CDA, VVD en PvdA van mening dat er vaart gemaakt moet worden in de verkeersproblematiek in Rijnsburg en dat het belang van de af/oprit groot is voor de Katwijkse economie. Daarom is het bijzonder onverstandig dat de SGP en Gemeente Belangen zich niet kunnen vinden in de extra bijdrage die van Katwijk gevraagd wordt.

Een van de krantenberichten riep het beeld op dat de gemeente Katwijk het braafste jongetje van de klas is. Dat is niet aan de orde. Wij willen gas geven in plaats van stilstaan.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.