Commotie om een motie

Henk Noordhuis —  18 april 2012

Op verzoek van de fractie van Gemeentebelangen discussieerden we in de commissie vergadering van 12 april over het steunen van een motie van de gemeente Langedijk. Belangrijkste punt in de motie was het verzoek aan de tweede kamer om voor een kind dat al lang in Nederland is als asielzoeker deze een verblijfsvergunning te geven.

Geen onbekend verzoek want in de tweede kamer, waar over deze wetten wordt gesproken en beslist zijn de fracties van de ChristenUnie en de PvdA al met wetswijzigingsvoorstellen gekomen die humane behandeling van kinderen voorstaat.
De fracties in onze gemeenteraad, met uitzondering van de VVD, staan positief tegenover voorstellen om beter om te gaan met kinderen in de asielzoekersprocedures. Ook de gemeenteraadsfractie van het CDA bepleitte deze verbetering. Wat was dan nog de discussie?

De ChristenUnie heeft zich altijd, en ook nu, op het standpunt gesteld dat je landelijke en lokale politiek niet door elkaar moet halen. In de vergadering hebben we dan ook aangedrongen op het benutten van alle kanalen om je verwante tweede kamer fractie te bestoken met e-mails, telefoontjes en brieven om het stemgedrag over dit onderwerp te beïnvloeden. Dat dit helpt is te zien aan de SGP die ten aanzien van de wetsvoorstellen voor passend onderwijs onder druk van eigen leden een ander standpunt zijn gaan innemen.
De enige fractie die geen eigen verwante partij in de tweede kamer heeft is Gemeentebelangen. Mogelijk is dit de reden dat zij het voorstel voor de motie hebben gedaan. Maar met andere fracties in de gemeenteraad zeggen we: Schoenmaker houdt je bij je leest. De lokale politiek!

Henk Noordhuis

Posts

Ik werk al 29 jaar bij de Universiteit van Leiden bij de faculteit Rechtsgeleerdheid. Als leidinggevende in de onderwijsorganisatie heb ik met veel mensen te maken. Dat is ook wat me het meeste boeit. Ik wil graag van u horen hoe u over gemeentezaken denkt of wat u wilt voorstellen want dat komt het raadswerk ten goede. U kunt me persoonlijk benaderen en mag op mijn luisteren rekenen. De Christen Unie is er voor u.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.