“College, schort uitvoering huishoudinkomenstoets direct op!”

Gert Varkevisser —  30 april 2012

De ChristenUnie Katwijk heeft het College van Burgemeester en Wethouders vandaag per brief verzocht de uitvoering van de huishoudinkomenstoets uit de Wet werk en bijstand per direct op te schorten. Lees hieronder de brief.

Geacht college,

Met deze brief dienen wij een verzoek in om de uitvoering van de huishoudinkomenstoets per direct op te schorten. De huishoudinkomenstoets is onderdeel van de wijzigingen in de Wet werk en bijstand (Wwb) die op 1 januari 2012 in werking is getreden. Deze maatregel wordt teruggedraaid in het begrotingsakkoord van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie, dat op donderdagavond 27 april jl. door een meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen. De steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben inmiddels de uitvoering van de huishoudinkomenstoets opgeschort na overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wij vinden de huishoudinkomenstoets een ingrijpende maatregel die ouders en hun kinderen in de problemen kan helpen. De huishoudinkomenstoets houdt in dat nog maar één uitkering per gezin mogelijk is en dat het totale inkomen van het gezin bepalend is voor het verstrekken van een uitkering. Deze gezinsuitkering kan verkeerd uitwerken als thuiswonende en werkende kinderen verantwoordelijk worden gehouden voor het gezinsinkomen. Het is namelijk mogelijk dat ouders geen recht op een uitkering hebben of dit recht kwijt raken als zij een meerderjarig kind met een baan thuis hebben wonen. De jongere wordt dan geacht de ouders financieel te ondersteunen. Dat kan leiden tot meer problemen (bijvoorbeeld het vermijden van zorg of toenemende schulden) omdat er minder inkomen is. Ook kan het leiden tot ongewenste effecten zoals frauderen en zwart werken. Daarnaast denken wij dat de huishoudinkomenstoets ongewenste effecten heeft op de jongeren. De kans bestaat dat de jongere met inkomen op zichzelf gaat wonen om te voorkomen dat zijn ouders hun recht op uitkering verliezen, terwijl het eigenlijk nog niet zelfstandig is en op zichzelf kan wonen.

Wij vragen u daarom de uitvoering van de huishoudtoets op te schorten tot het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid duidelijkheid geeft hoe de gemeente om moet gaan met de definitieve afschaffing van deze maatregel. Wij wachten nadrukkelijk niet op de raadsvergadering op 31 mei 2012 om een motie in te dienen omdat iedere dag dat deze maatregel eerder wordt opgeschort in het belang is voor mensen die een uitkering moeten aanvragen of reeds hebben.

Hoogachtend,
Namens de fractie van de ChristenUnie Katwijk,

Gert Varkevisser

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.