Coalitie van ChristenUnie, VVD en CDA stevig op koers

Klaas Jan van der Bent —  4 april 2012

Extra bezuinigingen van het Rijk treffen de gemeentekas.

Afgelopen week hebben de coalitiepartners van ChristenUnie, VVD en CDA de tussen-balans van het coalitieakkoord opgemaakt. De onzekerheid over de conjunctuur waarin het coalitieakkoord destijds werd afgesloten leidde tot de afspraak om halverwege de raadsperiode het coalitieakkoord te herijken. Al snel werd geconcludeerd dat alle gemaakte afspraken in werking zijn gezet, er een aantal aandachtspunten zijn en dat de extra bezuinigingen van het kabinet ongetwijfeld ook de gemeentekas van Katwijk zullen treffen. CDA, ChristenUnie en VVD willen daarom graag met alle betrokken partijen naar oplossingen zoeken die de ongemakken van een nieuwe ronde van ombuigingen eerlijk verdelen. Ombuigen betekent hier dan ook met minder geld dingen slimmer doen, efficiënter. Daarbij onverminderd oog voor de sociaal kwetsbaren in onze samenleving houden. Samenwerking is daarvoor onontbeerlijk.

De afgelopen twee jaar is succesvol ingezet op het ombuigingsrapport ‘’Scherp aan de wind’’. Een rapport dat per saldo 11 miljoen euro aan kosten gaat besparen. In het bijzonder zijn daarbij de gemeentelijke organisatie, de huisvesting en de taken en subsidies onder de loep genomen. Voor de komende tijd lijkt het onvermijdelijk dat het kabinet zal besluiten tot extra bezuinigingen. Dit zal de nodige consequenties hebben voor onze gemeente. Op het sociaal/maatschappelijk gebied heeft de gemeente inmiddels de handen vol met de uitvoering van de decentralisaties van Jeugdzorg, Wmo-begeleiding, Wet werken naar vermogen en Passend onderwijs. Nieuwe financiële tegenvallers zullen dan ook op andere gebieden opgevangen moeten worden.

De coalitiepartners CDA, ChristenUnie en VVD zijn van mening dat tekorten in de gemeentelijke begroting niet zomaar op de schouders van de burger afgewenteld mogen worden. In onzekere tijden is een relatief lage belastingdruk gunstig voor iedereen. Er zal dan ook kritisch gekeken moeten worden naar de taken die de gemeente uitvoert. Na het vaststellen van de kadernota in mei die een doorkijkje biedt naar de begroting van 2013, zal een kerntakendiscussie opgestart worden.

Inmiddels zijn tal van zaken voortvarend opgepakt. Ook in tijden van economische malheur wel je kansen blijven pakken. De Sportlaan mag weer gezien worden. De Hoorneslaan wordt momenteel in een nieuw jasje gestoken. Het onderkomen voor tienerclub De Treffers in de Coligny mag er zijn. De inrichting van het gemeenschapscentrum is door het Rijnsburgse publiek met grote instemming ontvangen. De herinrichting van de Brouwerstraat gaat aanbesteed worden. Er zit schot in de bouwplannen voor het havengebied in Katwijk. De Dorpsweide in Valkenburg is een prachtplek geworden. Toch is dit voor de coalitiepartners geen reden op hun lauweren te rusten. Integendeel, het college zal gevraagd worden naar de voortgang van andere projecten die op stapel staan zoals het kustversterkings-project met parkeerkelder, de vernieuwbouw van zwembad Aquamar, de verlegging van de N206, de aanleg van de verlengde Westerbaan, de hoogwaardige openbaar vervoersverbinding (HOV) met Leiden. De gemeenschapshuizen in Valkenburg en Hoornes-Rijnsoever. Projecten waar de coalitie van VVD, ChristenUnie en CDA ook deze raadsperiode nog mee van start willen. Samen aan de slag voor een mooier Katwijk.

Gezamenlijk persbericht van CDA, ChristenUnie en VVD.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.