Alcohol debat

Atie Kuijt —  3 april 2012

Op 20 maart jl. was het zover. Leden van de commissie Welzijn gingen met elkaar in debat over de gevolgen van alcoholgebruik voor gezondheid en veiligheid.

image

In onze gemeente is er al heel wat jaren veel aandacht om zowel jongeren als ouderen bewust te maken van de gevaren van overmatig alcoholgebruik, ook op jonge leeftijd. Onze fractie heeft dat ook zeker deze avond bevestigd. Toch leeft er bij onze fractie dat er meer kan, zeker nu de wetgeving meer mogelijkheden biedt. Dit was voor onze fractie de aanleiding om voor te stellen eens open met de commissieleden van gedachten te wisselen over dit lastige vraagstuk.

Onze fractie is van mening dat er gezocht moet worden naar evenwicht tussen gezondheid en plezier als het gaat om het drinken van alcohol. Dit betekent niet dat wij tegen het drinken van alcohol zijn, maar dat men wel degelijk moet weten wat de schadelijke gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de hersenen, zeker voor jongeren. Ook moet bekend worden wat de gevolgen zijn voor zwangere vrouwen (Foetaal Alcohol Syndroom). Bewustwording voor ouderen is ook een belangrijke, want ook voor hen zijn de gevolgen behoorlijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: werk kwijt raken, problemen in gezinnen, schuldenproblematiek of een handicap.

De ChristenUnie zou het liefst zien dat alle jongeren onder de 16 jaar geen alcohol gebruiken en dat alle ouders hun jonge kinderen op de hoogte brengen van de ernstige gevolgen van het alcoholgebruik. Dit lijkt onmogelijk, maar toch wil onze fractie dit scherp stellen. Volgens de wet mogen jongeren onder de 16 jaar namelijk geen alcohol gebruiken en het mag dus ook niet aan hen worden verkocht of verstrekt. Ouders hebben de belangrijkste rol en zijn de eerst verantwoordelijken. Zij geven normen mee aan hun kinderen. De rol van de gemeente zou kunnen zijn ouders in hun verantwoordelijkheid te ondersteunen en op handhaving meer prioriteit te geven.

In het belang van de jongeren zoeken wij naar mogelijkheden die overmatig alcoholgebruik kunnen voorkomen. Als jongeren eerder uitgaan, zou je het indrinken kunnen verminderen. Over deze onderwerpen hebben we gesproken in de commissie Welzijn.

We zijn er niet uitgekomen, maar het was zeker de moeite waard om met elkaar in gesprek te zijn. Over een paar maanden komt het college met een voorstel, waarover de commissie Welzijn zich dan hoopt te buigen.

Als bijlage: de presentatie die Gert Varkevisser en ondergetekende hebben gegeven. Hierin wordt aangegeven wat de uitgangspunten en doelstellingen van de ChristenUnie zijn.
Download hier de presentatie.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.