Starters lening Gouden Ei of Gebakken Peer?

Gerard Mostert jr. —  29 maart 2012

De woningmarkt zit op slot en starters komen moeilijk aan een huis.  Om daarin verandering te brengen heeft het college van B en W de raad voorgesteld om het verlenen van starters leningen op bestaande huizen mogelijk te maken.

Starterslening Katwijk

Het verlenen van starters leningen helpt in de doorstroming van de huizenmarkt. Een instromer op de markt kan soms wel zes transacties op gang brengen. Dus wat dat betreft is het een goed plan.

Maar voor starters, nu en in de toekomst, is het een veel minder goed plan. Starters kunnen nu een groter huis kopen waarvan de woonlasten veel lager zijn. Starters kopen dus een huis die ze eigenlijk niet kunnen betalen. Als we iets geleerd hebben van de huidige crisis is het dat we daar niet weer in moeten tuinen.

Ook is de ChristenUnie van mening dat een keuze voor de starters lening ook betekent dat je als gemeente de rol van bank op je gaat nemen. De vraag is of je dat moet willen. Daarnaast kan het zomaar zo zijn dat over vier jaar de starters lening wordt stop gezet en de starters rond die tijd dus geen mogelijkheden hebben om daarvoor in aanmerking te komen. Volgens de ChristenUnie is dat oneerlijk.

Wel hebben we alternatieven gegeven. Het is mogelijk om ook in Katwijk “echt goedkope”* woningen te realiseren om zo de plaatselijke economie te stimuleren en starters een mogelijkheid geven om de huizenmarkt op te stromen zonder een starterslening. Deze woningen zijn namelijk klein en dus goedkoop waardoor de starter er geen wooncarrière in kan maken waardoor deze na een paar jaar doorstroomt naar een ander huis en waardoor er weer plek is voor een nieuwe starter.

De ChristenUnie blijft dit onderwerp scherp in de gaten houden en blijft strijden voor een eerlijke en slimme manier van stimulering van de woningmarkt.

Binnenkort meer over de woningmarkt en grondbeleid.

*tot € 175.000,-

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.