Samen gaat het snel!

Gerard Mostert jr. —  22 maart 2012

Afgelopen zaterdag hebben Atie Kuijt, Henk Noordhuis en Gerard Mostert jr. geholpen om de tuin van Huize Salem op te knappen.

NL Doet ChristenUnie Katwijk

Om 8:30 uur werden we welkom geheten door de vrijwilligers coördinator van Huize Salem en kregen we instructies mee voor deze ochtend.

Een dag tevoren hebben de mensen van de Mare Groep al veel voorbereidend werk gedaan waardoor we direct aan de slag gingen met het beplanten van de tuin en het schoonmaken van de fontein.

De bewoners gaven aan het erg op prijs te stellen dat de entree weer wat meer elan heeft gekregen.

Na het harde werk werden we beloond met een heerlijke maaltijd dat samen met de bewoners van Salem werd genuttigd.

NL Doet is een fantastisch initiatief dat de ChristenUnie van harte ondersteunt. Maar belangrijker is het werk dat niet in het licht van de schijnwerpers wordt gedaan. Hulde aan al die mensen die zich met grote regelmaat en betrokkenheid inzetten voor het maatschappelijk belang. Die betrokkenheid is essentieel voor de maatschappij waarin we leven.

Samen met de CDA collega’s hebben we het erg naar ons zin gehad en willen we allen bedanken die zich hebben ingezet om deze actie mogelijk te maken. Speciaal dank aan Arie de tuinman die op vrijwillige basis de tuin onderhoud. Dank voor het deskundige advies!

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.