Raadsconferentie

Gerard Mostert jr. —  28 maart 2012

Afgelopen donderdag is er door de raad gesproken over het functioneren van de raad en de manier waarop we vergaderen. De zogenaamde raadsconferentie.

gemeenteraad Katwijk
Door de partijen PvdA, Gemeente Belangen, VVD en de ChristenUnie is er vooraf een notitie geschreven waarin een aantal knelpunten worden beschreven die laten zien dat de gemeenteraad niet optimaal functioneert.

Om daar verandering in te brengen is er in de notitie alvast een voorstel gedaan om een aantal zaken te wijzigen die leiden tot de volgende verbeteringen:

  • Snellere en betere besluitvorming
  • Meer betrokkenheid van burgers bij het proces
  • Meer en beter debat
  • Eigen initiatief van raad verbeteren en bevorderen

Nadat de raad de notitie heeft besproken heeft ze een werkgroep ingesteld die uitwerking gaat geven aan de notitie zodat in januari 2013 de nieuwe werkwijze van de raad in uitvoering kan worden gebracht.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.