Bouwen en wonen op de agenda

Klaas Jan van der Bent —  26 maart 2012

Grond is schaars in de gemeente en dat betekent dat er goede afspraken gemaakt moeten worden hoe we met de grond omgaan.

mpg bouwen katwijk

Waar worden huizen gebouwd, waar wordt er gewerkt en waar gerecreëerd? Al deze vragen hebben vaak direct betrekking op grond. Soms treedt de gemeente als actieve partij op en koopt grond aan om hier plannen te realiseren. Vaak gebeurt dit samen met een marktpartij.
Binnenkort spreken we als raad weer over al de lopende projecten als de Meerjaren Prognose Grondexploitaties wordt behandeld. Alhoewel, lopende projecten? Een flink deel ligt stil als gevolg van de malaise in de woningmarkt. Een fors financieel risico voor alle gemeenten in Nederland.

Om deze plannen vlot te trekken is het heel belangrijk om de te bouwen huizen af te stemmen met de behoefte in de markt. Deze vraag probeert de gemeente te beantwoorden met de nieuwe woonvisie die in juni zal worden besproken. Deze woonvisie zal een diagnose bevatten van de huidige woningmarkt en een visie op welke ontwikkelingen in Katwijk gewenst zijn.
Een aantal van de instrumenten die van groot belang zijn voor de woningmarkt worden vastgelegd in het grondbeleid: de afspraken die we maken over hoe we omgaan met de beschikbare grond. De laatste keer dat we hier concrete afspraken over hebben gemaakt is al weer vier jaar geleden. Een aantal instrumenten worden de komende tijd verder uitgewerkt zoals erfpacht, constructies in het kader van maatschappelijk gebonden eigendom (MGE) of gronduitgifte voor sociale woningbouw. In oktober zullen we met elkaar bepalen welke instrumenten we in gaan zetten.
Dan hopen we ook meer zicht te hebben op de ontwikkelingen op Valkenburg. Het is van groot belang voor Katwijk om te weten of, wanneer en wat er gebouwd gaat worden. Maar ook door wie en dus welke rol de gemeente hierin speelt.
Het mag duidelijk zijn dat de agenda de komende maanden voor een flink deel bepaald wordt door wonen, bouwen, grond en natuurlijk de bijbehorende financiën. Allemaal verschillend maar tegelijkertijd weer onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.