Asiel en ellende

Henk Noordhuis —  24 maart 2012

Graag kom ik nog even terug op de discussie in de commissie bestuur in afgelopen februari over het asielzoekerscentrum op Valkenburg.

azc katwijk

Inderdaad, en wij ontkennen dat ook niet, was er de afspraak dat het centrum slechts voor vijf jaar plaats zou worden gegund in Katwijk en dan verdwijnen. Alles rond deze afspraak had te maken met de bouw en ontwikkelingsplannen van het voormalige vliegveld. Nu is niemand onbekend met de sterk gewijzigde omstandigheden. Bouwen is er voorlopig op Valkenburg nog niet bij. Wat dan te doen met de vraag van de landelijke overheid om nog langer met het centrum (maximaal drie jaar) op Valkenburg te mogen blijven. Onze overwegingen waren dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur door van de eerdere afspraak af te wijken als blijkt dat de omstandigheden waarop de afgesproken termijn gebaseerd was compleet zijn veranderd. 

Wat we ervaren hebben dat juist dit centrum met inmiddels alleen gezinnen met uitgeprocedeerde asielzoekers de aandacht van onze gemeente hard nodig heeft. Er is directe invloed uit te oefenen op humane opvang. Wij wilden ons niet verschuilen achter louter procedurele argumenten om het centrum te laten verdwijnen. Gelukkig was er in de raad slechts één fractie tegen de verlenging. Doorvragen bij hen (VVD) leidde niet tot een antwoord op onze vraag: “Doen jullie ook mee om burgemeester Wienen te steunen in zijn taak toezicht te houden op een humane behandeling van deze inwoners van ons dorp”. Geen antwoord was ook een antwoord. Jammer VVD.

Henk Noordhuis

Posts

Ik werk al 29 jaar bij de Universiteit van Leiden bij de faculteit Rechtsgeleerdheid. Als leidinggevende in de onderwijsorganisatie heb ik met veel mensen te maken. Dat is ook wat me het meeste boeit. Ik wil graag van u horen hoe u over gemeentezaken denkt of wat u wilt voorstellen want dat komt het raadswerk ten goede. U kunt me persoonlijk benaderen en mag op mijn luisteren rekenen. De Christen Unie is er voor u.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.