Transformatie van een voormalig vliegkamp

Klaas Jan van der Bent —  27 februari 2012

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de plannen voor de toekomst van het voormalige vliegkamp Valkenburg.

vliegkamp valkenburg

Het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB), en de gemeente werken in een projectorganisatie samen aan een overkoepelende plan, het zogenaamde Masterplan. Als dit klaar is zullen de gemeente en het RVOB op basis van dit plan besluiten of en op welke manier ze verder gaan samenwerken bij de realisatie.

Het opstellen van zo’n plan is niet eenvoudig. Zeker niet met de huidige crisis in de huizenmarkt. Overal in Nederland zie je dat bouwplannen worden aangepast. Er worden minder en vaak ook andere huizen gebouwd dan oorspronkelijk was gepland. De kans is reëel dat dat ook voor de locatie Valkenburg zal gaan gelden. Het verloop van de besluitvorming over de RijnGouwelijn en de Rijnlandroute maakt het geheel nog complexer.

Bij velen leeft dan ook de verwachting dat er voorlopig nog niet gebouwd zal worden. Ondertussen wordt er nuttig voorbereidend onderzoek gedaan op de locatie naar bv. explosieven en archeologische vindplaatsen. Verder worden de gebouwen verhuurd zodat verpaupering van het gebied wordt tegengegaan. Om dit ook voor de komende jaren mogelijk te maken is onlangs het bestemmingsplan van deze locatie nog door de raad besproken. Dit moet aangepast worden zodat het gebruik van de gebouwen door de huurders kan worden voortgezet.

Dat geldt overigens niet voor alle huurders. Zo blijkt inmiddels de huur van de luchtsportverenigingen te zijn opgezegd per juni 2012. Volgens het RVOB is de reden hiervoor dat er nog de nodige voorbereidende werkzaamheden gedaan moeten worden waardoor de grond waar deze clubs zitten wordt aangetast. Ook speelt, volgens het RVOB, de juridische geschiedenis tussen partijen hierbij een rol.

Nu blijkt er nog een reden te zijn. De stuurgroep is van mening dat het gebied inmiddels de uitstraling van een bedrijventerrein heeft gekregen. Die uitstraling vind men niet passen bij de toekomstige bestemming: “een woningbouwlocatie aangevuld met een werkpark en recreatiegebied gekarakteriseerd door luxe luwte”. Vandaar dat men al actief begonnen is met de transformatie van het gebied. Dat betekent dat van een aantal huurders afscheid wordt genomen. Verder wordt er op termijn mogelijk een extra restaurant aangelegd “om toekomstige bewoners het gebied te laten ervaren”.

Dit alles is te vinden in het document transformatiestrategie wat, vreemd genoeg, niet voor raadsleden beschikbaar is. Het lijkt er op dat de raad rustig moet wachten tot het totale concept-masterplan gereed is. In de tussentijd wordt de raad op de hoogte gehouden via informatieavonden waar in een gemoedelijke sfeer op hoofdlijnen wordt gepresenteerd.

De ChristenUnie is van mening dat dit voor zo’n groot en ingrijpend project onvoldoende is. De gemeenteraad staat hierdoor op een te grote afstand van dit project waar inmiddels alleen al door de gemeente Katwijk tenminste 2 miljoen euro krediet beschikbaar voor is gesteld. Een project als vliegkamp Valkenburg vereist wat ons betreft regelmatig en concreet overleg tussen de raad en college. Hierover heeft de ChristenUnie-fractie schriftelijke vragen gesteld.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.