Discussie over horecabeleid

Gert Varkevisser —  22 februari 2012

Het Leidsch Dagblad kopte vandaag “Naleving afspraken horeca ‘dramatisch’. Aandrang om kwestie in Katwijkse gemeenteraad aan de kaak te stellen”. In het artikel wordt gesuggereerd dat de ChristenUnie de naleving door de horeca van de afspraken die gemeente, politie en horeca in een convenant hebben vastgelegd, als dramatisch zou bestempelen. Ook wordt gesuggereerd dat ik namens de ChristenUnie de kwestie van de onlangs naar buiten gebrachte overtredingen van drie horecaondernemers met betrekking tot het toelaten van klanten na de sluitingstijd aan de kaak ga stellen in de gemeenteraad.
Wat klopt daar van?

Wat klopt is dat de ChristenUnie een debat wil over het horeca- en alcoholbeleid in Katwijk. Dit heeft de ChristenUnie vorig jaar al duidelijk gemaakt. Ook andere partijen in de gemeenteraad willen dit. Aanleiding is een onderzoek naar de naleving van de regels over drankverstrekking aan jongeren onder de zestien jaar. Uit dat onderzoek bleek dat in sportkantines, in cafés en in discotheken aan 9 op de 10 jongeren onder de 16 jaar alcohol wordt verstrekt, ook al werd soms gevraagd naar leeftijd en legitimatie. Het is verboden om jongeren onder de 16 jaar alcohol te verstrekken. De nalevingscijfers in de horeca bleken voor het derde achtereenvolgende jaar laag te zijn. Dat vind ik dramatisch. Met name omdat de gezondheid van jongeren op het spel staat. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport heeft de ChristenUnie in de zomer vragen gesteld aan het College van Burgemeesters en Wethouders. Het College heeft geantwoord dat naar aanleiding van het onderzoek met diverse partijen wordt gesproken en dat er in het najaar nieuw/aangepast horecabeleid zou komen. Tot op heden heeft de gemeenteraad dit nog niet ontvangen. Het persbericht van de gemeente waarin wordt aangegeven dat de burgemeester enkele horecaondernemers heeft gewaarschuwd, heb ik aangegrepen om opnieuw te stellen dat het tijd wordt dat de gemeenteraad over het horecabeleid gaat praten.

Waarover wil de ChristenUnie dan praten in de gemeenteraad? In ieder geval niet over het voorval waarover de gemeente een persbericht heeft gestuurd. Daar gaan we helemaal geen heisa over maken. Als regels worden overtreden moet er worden gehandhaafd. Dat mag je van de overheid verwachten. Wel is het van belang dat de gemeenteraad spreekt over het horeca- en alcoholbeleid in den brede. De gezondheid en de veiligheid staan dan voorop. Er is steeds meer bekend over de risico’s en consequenties van overmatig alcoholgebruik door jongeren. De gezondheid en ontwikkeling van jongeren staat op het spel. Daar moet niet lichtzinnig over worden gedaan. Alle partijen: overheid, ouders, verenigingen en horeca hebben daarin verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent dat we ook moeten we bespreken wat er gedaan kan worden om de naleving van de verstrekking van alcohol te verbeteren. De cijfers geven daar aanleiding toe en er staat ook nieuwe wetgeving op stapel die de gemeenteraad mogelijkheden geeft om het beleid aan te scherpen. Ook de horeca heeft er belang bij dat er goede afspraken worden gemaakt en deze worden nageleefd. Geen enkele ondernemer zit te wachten op imagoschade en boetes. De horeca heeft er ook last van dat jongeren elders indrinken. Genoeg reden om het huidige beleid met elkaar te bespreken. De ChristenUnie heeft het initiatief genomen om met alle andere fracties in gesprek te gaan over het beleid. Hiervoor is inmiddels een avond in maart belegd. Meer informatie over de standpunten van de ChristenUnie: http://www.christenuniekatwijk.nl/2011/09/lokaal-debat-drank-en-horecawet/

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.