Werken aan de economie

Klaas Jan van der Bent —  23 december 2011

De invloed van een gemeente op de economie is beperkt. Het Rijk en de provincie, maar vooral ook de ondernemers zelf hebben daar nog de meeste invloed op.

economie Katwijk bouw Duyfrak

Dat wat je kan doen als gemeente moet je dan wel goed doen. Zo’n twee jaar geleden hebben we onze ambities in het economisch beleidsplan vastgelegd.

Deze maand hebben we gesproken over het uitvoeringsprogramma van het economische beleid. Eigenlijk een opsomming van de verschillende projecten die worden uitgevoerd. Dit gaf een verrassend beeld. Er bleek namelijk al veel meer uitgevoerd te zijn dan we hadden verwacht.

Twee jaar geleden was er weinig geld en mankracht beschikbaar voor het economisch beleid. De gemeenteraad werd voor de keuze gesteld: Wat is nu het allerbelangrijkste in het economisch beleid van Katwijk? De nieuwe speerpunten van het economisch beleid waren: verbreding economische structuur, toerisme en glastuinbouw.

De ChristenUnie wilde met name extra nadruk op de verbreding van de economische structuur. Deze wordt nu nog voor zo’n 50% gedomineerd door traditionele werkgelegenheid zoals de ‘bouw’ en de ‘bloemen’. Dat biedt prima werkgelegenheid wat ook blijkt uit de lage werkloosheidscijfers in Katwijk. Het is dus belangrijk om die sectoren gezond te houden.

Wel loop je het risico dat de economische structuur hierdoor eenzijdig is, te weinig variatie kent. Een economische terugval in deze sectoren leidt direct tot problemen die in Katwijk relatief groter zijn dan elders. Om dit risico te verminderen is het belangrijk om andere sectoren als het toerisme maar vooral ook kennisintensieve innovatie bedrijvigheid te stimuleren.

Het blijkt nu dat dit laatste nog niet is opgepakt. Dat is jammer maar dat zal nu gaan gebeuren. Gezien de voortgang bij de andere projecten hebben we er alle vertrouwen in dat dit nu voldoende vaart krijgt. Aan de Katwijkse werkmentaliteit zal het niet liggen.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.