Trekken Wim en Bob samen op?

Gert Varkevisser —  1 december 2011

Over twee maanden start in de Duin- en Bollenstreek een ‘Bewust onbeschonken bestuurder’ (Bob)-campagne in sportkantines van voetbal-, hockey-, tennis- en korfbalclubs.

Een mooie kans voor de sportverenigingen om hun maatschappelijke betrokkenheid bij de samenleving te verbreden. De ChristenUnie Katwijk is van mening dat deze campagne ook in Katwijk zou moeten worden uitgevoerd.

De Bob-campagne in sportkantines is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het NOC*NSF en de sportbonden. Het doel van de campagne is om het rijden onder invloed te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten. Met de Bob-campagne kunnen sportverenigingen op een positieve manier meehelpen de verkeersveiligheid te vergroten. Uit een landelijke meting bij sportkantines blijkt dat 1 op de 10 automobilisten met teveel alcohol op achter het stuur zit. Rijden met alcohol op is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Jaarlijks is een vijfde van de verkeersslachtoffers toe te schrijven aan een ongeval waarbij alcohol in het spel was. In 2010 kwam dat neer op circa 130 doden en 4000 ernstig gewonden.

De Bob-campagne duurt van februari tot juni 2012. De Duin- en Bollenstreek is aangewezen tot pilotgebied. De gemeente Katwijk en de Katwijkse sportverenigingen kunnen meedoen aan deze campagne en zo bijdragen aan de verkeersveiligheid rond sportaccommodaties en de bewustwording over de gevaren van alcohol in het verkeer. Daarmee verbreden de sportverenigingen hun maatschappelijke betrokkenheid bij de samenleving. Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de volksgezondheid, sociale binding en integratie.

De wethouder Sport (Wim van Duijn) kan dus afspraken maken met de sportverenigingen over de inzet van Bob! En laat de wethouder nu net op het punt staan om met sportverenigingen afspraken te maken over het nieuwe sportbeleid… En laat de wethouder nu ook net, op verzoek van de ChristenUnie, hebben toegezegd in het nieuwe sportbeleid aandacht te zullen besteden aan alcoholmatiging… Wij zien kansen voor alle partijen!

De ChristenUnie ziet dan ook met belangstelling uit naar de samenwerking tussen gemeente en sportverenigingen. Het gaat ons daarbij niet om het droogleggen van sportkantines (om die kritiek gelijk maar te pareren), maar om verantwoord en gezond gebruik van alcohol. Sport moet gezellig, gezond en veilig zijn. Wim en Bob zijn daarin maatjes van elkaar.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.