Camera toezicht

Henk Noordhuis —  12 december 2011

Als normaal mens heb je al ogen in voor- en achterhoofd nodig. Dat geldt in het bijzonder voor politiemensen. In de vergadering van de commissie bestuur op 8 december 2011 is het voorstel aan de orde geweest om in het centrum van Katwijk camera’s op te
hangen.

cameratoezicht

De Christenunie juicht het positieve besluit dat hierover is genomen toe. Al langer vraagt de Christenunie aandacht voor de situatie van woongebied en uitgaansgebied dat in het Katwijkse centrum samen moet gaan. Goede controle op de regels en snel optreden bij misdragingen is voor een goed leefklimaat een vereiste. De extra camera’ogen’ zien we dan ook liever morgen als overmorgen ‘open gaan’.

In de commissie bestuur heeft de ChristenUnie, gelukkig samen met andere fracties, ernstig gewaarschuwd dat de cameratoezicht niet mag betekenen dat er minder politie toezicht kan zijn. De belofte van de burgemeester is dat deze afspraak met de politieorganisatie duidelijk is gemaakt. Het live uitlezen van de beelden is het mooiste systeem maar ook duurste. We zijn benieuwd naar de uitvoeringsvoorstellen.

Henk Noordhuis

Posts

Ik werk al 29 jaar bij de Universiteit van Leiden bij de faculteit Rechtsgeleerdheid. Als leidinggevende in de onderwijsorganisatie heb ik met veel mensen te maken. Dat is ook wat me het meeste boeit. Ik wil graag van u horen hoe u over gemeentezaken denkt of wat u wilt voorstellen want dat komt het raadswerk ten goede. U kunt me persoonlijk benaderen en mag op mijn luisteren rekenen. De Christen Unie is er voor u.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.