Vervolg gemeenschapshuis Rijnsburg

Claudia Noort-Verhoeff —  3 november 2011

In augustus konden na de informatiebijeenkomst over de plannen voor een gemeenschapshuis in Rijnsburg allen die belangstelling hadden voor een plek in gemeenschapshuis “Ons Huis”dit kenbaar maken.

gemeenschapshuis rijnsburg

Afgelopen woensdag 26 oktober was er een nieuwe bijeenkomst waar iedereen kennis kon nemen van het plan over de invulling van het gemeenschapshuis. De architect was aanwezig om te laten zien hoe de indeling en toedeling van de diverse clubs en organisaties eruit zou kunnen zien.

De ChristenUnie is heel positief over de eerste uitkomsten waarbij iedere belangstellende gebruiker een plek kan krijgen. Waarbij een mooie horecafunctie gerealiseerd kan worden. En waarbij zóveel verschillende organisaties op een efficiënte en ook gezellige manier bij elkaar gehuisvest kunnen worden. Echt een plek van ontmoeting en verbinding.

De volgende stappen zijn onder andere het berekenen van de kosten van verbouwing, en de kosten voor de toekomstige gebruikers. Eind 2011, begin 2012 zal hierover meer duidelijkheid komen. Dan worden afspraken gemaakt met de gebruikers, wordt een definitief budget gevraagd bij de gemeenteraad, en kan de verbouwing ergens halverwege 2012 beginnen.

Meer informatie over wie er precies een plek wensen in “Ons Huis”, en hoe de voorlopige indeling eruit ziet, is te vinden op de gemeentelijke website www.katwijk.nl

Claudia Noort-Verhoeff

Posts

Claudia Noort-Verhoeff is bestuurskundige, is getrouwd en heeft twee dochters. De afgelopen twee jaar was ze als raadslid actief binnen de commissie welzijn. Overtuigd dat de politiek echt bij haar past wil ze met de ervaring die ze nu al heeft graag de komende jaren binnen de gemeente Katwijk opbouwen en uitbouwen met de nodige creativiteit.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.