Kaders nieuw beleidsplan WMO

Atie Kuijt —  2 november 2011

De raad is gevraagd kaders vast te stellen voor het nieuwe WMO beleidsplan. De ChristenUnie vroeg zich af het nu wel de juiste tijd is om dat te doen, omdat de komende jaren veel op de gemeente afkomt, waarover op dit moment nog geen duidelijkheid is. Denk aan de ontwikkelingen in verschillende wetgevingen zoals Wwb, WsW, AWBZ en de veranderingen in de jeugdzorg.

In de commissie Welzijn van 11 oktober 2011 gaf wethouder Mostert aan dat het oude plan afloopt per 1 januari 2012 en dat de kaders voor het nieuwe plan moeten worden vastgesteld. De wethouder komt bij de raad terug, zodra over bepaalde wetswijzigingen meer duidelijkheid is. Hierdoor is het beleidsplan een dynamisch beleidsdocument dat telkens zal worden aangescherpt en bijgewerkt. Hierin kon de ChristenUnie zich vinden.

Toch leeft er bij onze fractie een aantal inhoudelijke vragen over de invulling van het beleidsplan. Is bij het college wel bekend welke behoeften ouderen hebben op het gebied van wonen, zorg en welzijn, zodat passende zorg kan worden gegeven. Om een juist inzicht hierin te krijgen heeft onze fractie een onderzoek voorgesteld voor en door ouderen. Onze andere zorg is hoe het college in de toekomst zal omgaan met het verlenen van het persoonsgebonden budget (PGB) en de keuzevrijheid van de cliënt.

De wethouder kon ons geruststellen, want het onderzoek onder ouderen door ouderen komt er, zodat de gemeente een goed beeld krijgt van de wensen van de ouderen. Ook gaat het college bekijken of er een goede invulling gegeven kan worden aan de PGB en hoe cliënten met een PGB zelf kunnen kiezen voor bijvoorbeeld een aanbieder met een bepaalde identiteit.

Kaders zijn aan het college meegegeven, de raad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de ChristenUnie is blij met de toezeggingen van de wethouder. In februari 2012 verwachten wij de eerste versie van het nieuwe WMO beleidsplan.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.