Een transparant subsidebeleid

Atie Kuijt —  16 november 2011

Een transparant subsidiebeleid kwam in het vorige college maar niet van de grond. Wel werd er door de raad uren over gesproken. Er kwam uiteindelijke wel een subsidie huis en ook nog eens een vervolg nota, maar geen duidelijkheid wie wel en wie niet recht had op subsidie. Wel was er verwarring en een verkeerde beeldvorming.

Dit jaar was het dan zo ver. Het werd tijd om een helder kader voor een nieuw subsidiebeleid vast te stellen met een stevige verordening. Het nieuwe college en raad gingen samen aan de slag .

Er was raadsbreed behoefte om het oude beleid te herijken en te gaan voor meer transparantie rond subsidies, zowel voor de raad als voor de vele vrijwilligersorganisaties en instellingen. Ook de ChristenUnie wilde een subsidiebeleid met minder automatisme en minder administratieve rompslomp. Er moet duidelijkheid komen wanneer wel en wanneer niet subsidie wordt verleend en wie wel subsidie krijgt en wie niet. Een helder subsidie kader is nodig, zowel voor de gemeente als voor de aanvragers van subsidie. Subsidie is namelijk een belangrijk instrument om gemeentelijke doelstellingen te realiseren en vrijwilligersorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol. In het belang van zowel de gemeente als de organisaties is het nodig dat een doeltreffend en evenwichtig subsidiebeleid wordt opgesteld. In het interactieve proces dat volgde is de visie van onze fractie neergelegd. Voor onze fractie is het belangrijk dat:

  • dat subsidieverlening gekoppeld moet zijn aan een gemeentelijk doel;
  • alle instellingen kunnen inschrijven op aan doelen gekoppelde subsidies;
  • samenwerking wordt beloond;
  • subsidies aanvullend moeten zijn, eenmalig of meerjarig;
  • subsidies altijd getoetst moeten worden op resultaat;
  • subsidieaanvragen openbaar en eenvoudig moeten zijn.
Bovenstaande visie vindt de ChristenUnie terug in de kaders die zijn vastgesteld. Minder vragen, duidelijke rol voor de gemeente maar ook voor de aanvragers.
Onze fractie kijkt terug op een mooi interactief proces en een goede samenwerking met alle partijen. Er ligt nu een subsidiebeleid dat kansen biedt voor veel organisaties en instellingen passend binnen het gemeentelijk beleid. Het college gaat aan de slag om de effectiviteit en de processen te verbeteren en houdt ons hiervan op de hoogte.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.