De zin en onzin van een zeejachthaven

Klaas Jan van der Bent —  18 november 2011

Vanwaar toch die drukte over een zeejachthaven?
De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om te onderzoeken of een zeejachthaven haalbaar is. Dat onderzoek is afgerond en het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen of en hoe we verder gaan.

Twee plannen voor de Zeejachthaven: Baai en Savoy Marina

En? Is het plan haalbaar?
Ja, er is een haalbaar plan gepresenteerd. Er zijn meerde varianten mogelijk met elk z’n eigen plus- en minpunten. Ook al is het plan haalbaar, dat betekent niet automatisch dat het verstandig is om uit te voeren. Zo zijn er nog vragen over bijv. de impact op de natuurlijke omgeving, de consequenties voor het verkeer en de financiële risico’s.

Zo’n haven gaat de Katwijker zeker weer veel geld kosten?
Dat valt mee. Het plan wat nu voor ligt kost de gemeente Katwijk € 0,-., niets dus.

Een gratis haven? Ben je nu wel serieus?
Jazeker. De kosten van het plan worden betaald door de bouw en verkoop van zo’n 700 nieuwe huizen. Daarmee wordt het hele plan betaald zodat het Katwijk uiteindelijk niets kost.

Dat zijn best veel huizen, en dat in deze tijd…
Dat is ook best een zorg. Maar we moeten niet vergeten dat deze haven er niet op korte termijn ligt. Het gaat nog vele jaren duren voordat er ook maar iets zou kunnen gebeuren. Het is niet te voorspellen hoe de economie er dan voor staat. Verder zien wij kansen om het aantal huizen dat nodig is flink te verminderen.

Minder huizen? Wie gaat dat dan betalen?
Er zijn meer partijen die belang hebben bij zo’n haven. Denk aan het Rijk, de provincie, het hoogheemraadschap en partijen uit de markt. Als deze partijen bijdragen in de kosten en een deel van het risico voor zich nemen dan zijn er minder huizen nodig. De haven kan dan een stuk kleinschaliger worden. De impact wordt dan kleiner en de haalbaarheid groter.

Hoeveel willen deze partijen dan bijdragen?
Dat is nog niet uitgezocht. Deze partijen willen hier pas een uitspraak over doen als er een concreet plan ligt. Zoals gezegd is dat er nog niet. Dit is slechts een haalbaarheidsstudie.

Dus eigenlijk zijn de financiële consequenties en risico’s nog onvoldoende bekend?
Precies, en daarom wil de ChristenUnie graag een volgende stap maken om dit te onderzoeken. In de volgende stap wordt duidelijk hoe het plan er concreet uit gaat zien. De belangrijkste vragen zullen dan definitief beantwoord zijn. Een verantwoord ja of nee is dan mogelijk.

Is de ChristenUnie nu voor of tegen een zeejachthaven in Katwijk?
De ChristenUnie is voor een haven, maar niet tegen elke prijs. Een haven heeft zeker voordelen (economie, werkgelegenheid, toerisme) en past goed bij het profiel Katwijk. Er zitten echter ook risico’s aan die nog onderzocht moeten worden voordat je een verantwoorde keuze kan maken. De antwoorden die dat oplevert zullen voor de ChristenUnie bepalend zijn of er een zeejachthaven in Katwijk moet komen of niet. Nu stoppen met het onderzoek vinden wij dan ook een gemiste kans.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

7 reacties aan De zin en onzin van een zeejachthaven

 1. Het valt mij op dat er alleen naar de economische kanten van het plan gekeken wordt, de normen en waarden die bij de CU altijd hoog in het vaandel zaten , mis ik hier totaal.
  Even verder op in deze side hebben jullie het over de scum, denken julie dat er met een nieuwe jachthaven die weer meer mensen naar Karwijk zullen brengen , ze genoegen zulen nemen met de uitgaansfaciliteiten die wij nu in Katwijk hebben.
  Nog een ding , als jullie denken dat het de gemeente niets kost , is een sprookje, daar gelopf ik niet meer in.

  • K.J. van der Bent 21 november 2011 at 14:40

   Die constatering is terecht. Daar is ook een goede reden voor. Tijdens de vergadering bleken de financieel-economische argumenten voor enkele partijen doorslaggevend te zijn om dit project niet langer voort te zetten. Met dit bericht proberen we slechts duidelijk te maken dat het onderzoek heeft geleid tot een concept met veel woningbouw, juist om het de gemeente niets te laten kosten. Dat was dus geen uitkomst, maar uitgangspunt van het onderzoek.

   • Ik heb uitejdelijk 4 vragen gesteld, heb maar op 1 vraag antwoord gekregen.
    N de Haas

    • K.J. van der Bent 26 november 2011 at 11:40

     Beste N de Haas,
     De 4 vragen zijn mij niet direct duidelijk maar ik denk dat u uw opmerking bedoelt over een vermeende uitbreiding van uitgaansgelegenheden en het feit dat u niet gelooft dat het Katwijk niets gaat kosten. Wat het eerste betreft denk ik dat er ongetwijfeld extra horeca gepland was in het havengebied. Dat zou op zich geen probleem hoeven zijn als men maar op een gezonde en verantwoorde manier kan uitgaan. Een extra jongerencentra zo dicht naast Scum ligt overigens minder voor de hand.
     Het havenconcept dat voorlag ging echt over een haven die de gemeente niets zo kosten. In de planontwikkeling zou het best mogelijk zijn geweest dat Katwijk sommige kosten alsnog voor eigen rekening zou nemen. Welke kosten en hoeveel weet niemand omdat we dat onderzoek nu hebben gestopt.

 2. Geachte dames en heren,

  Ik heb nu begrepen dat de gemeente Katwijk zelf niet meer verder wil. Prima standpunt. Voorlopig geen bonk stenen aan zee. Dat betekent dat de onwikkelaar nu zelf over de brug moet komen. Van planvorming, onderzoeken tot aanleg wegen, riolering in het nieuwe gebied. Of zie ik dat verkeerd? Hoe zit dat mogelijke onderhoudskosten van wegen enz. als de ontwikkelaar à.’s. maandag met een ander plan komt en ‘het gaat door’? En wat te denken van overige kosten, zoals inspraakavonden, overleggen, werkgroep zeejachthaven enz. Ik mag toch aannemen dat dit allemaal voor rekening van de markt komt? Ik dank u voor uw aandacht.

  • K.J. van der Bent 26 november 2011 at 16:52

   Als een ontwikkelaar geïnteresseerd is in het ontwikkelen van een zeejachthaven dan zal hij inderdaad zelf met een uitwerking en financiële onderbouwing moeten komen van realisatie en exploitatie van zo’n haven. De kosten die nu gemaakt zijn voor het onderzoek door de gemeente zijn voor rekening van de gemeente zelf. De gemeente vond het namelijk belangrijk om dit zelf te onderzoeken, zonder marktpartijen. Het was dus een bewuste keuze van de gemeente om dit voor eigen rekening te doen.

   • Heer Van der Bent,

    Dank voor uw vlotte reactie. Ik mag toch hopen dat de lokale politiek hier lessen uittrekt als marktpartijen in toekomst eventueel grote projecten willen opstarten. Immers, er is 400.000 euro gemeenschapsgeld uitgegeven.