Een Zwarte Nacht voor de Katwijkse jeugd

Atie Kuijt —  12 oktober 2011

Afgelopen weekend heeft SCUM de ‘Kattukse Zwarte Nacht’ georganiseerd. Jongeren van 16 jaar en ouder werden uitgenodigd om naar een gratis concert te komen van enkele zogenaamde (Black) Metal bands. De muziek van deze bands werd door de organisatoren omschreven als ‘keiharde black metal met rebellie, chaos en wetteloosheid als uitgangspunt’. De bands zouden je meenemen in ‘een wereld van complete wetteloosheid’ of laten je ‘het pure gevoel van niks in je eigen wereld ervaren’.

De ChristenUnie was erg verbaasd over zo’n programmering in het kader van het Katwijkse jeugd- en jongerenwerk. We hebben dan ook vragen gesteld aan het college. De kernvraag is of een dergelijke gesubsidieerd concert past bij een gezond jeugdbeleid van de gemeente Katwijk.


Dit heeft tot veel verontwaardiging geleid bij o.a. de betrokken van SCUM. In reacties in verschillende media werd de ChristenUnie verweten kortzichtig, ondoordacht en veroordelend te zijn. De rode draad in de reacties was: “Waar bemoeit de ChristenUnie zich eigenlijk mee?!”.

Een terechte vraag die eenvoudig te beantwoorden is. De gemeenteraad controleert de uitvoering van het gemeentelijk beleid, dus ook het jeugdbeleid. Dat is nu eenmaal de taak van gemeenteraadsleden. De ChristenUnie vraagt zich dan ook af op welke wijze dit concert bijdraagt aan de doelstelling van het Katwijkse jeugdbeleid: de ontwikkeling van jongeren tot actieve en op de samenleving georiënteerde burgers.

In tegenstelling tot de organisatoren van SCUM en de optredende bands is de ChristenUnie van mening dat de muziek en de bijbehorende subcultuur wel degelijk van invloed is op de vorming van jongeren. Naast de agressieve en occulte elementen van deze cultuur zou de wervende tekst van de uitnodiging voor de ‘Zwarte Nacht’ al voldoende moeten zijn om je af te vragen in hoeverre dit strookt met een gezond en positief jeugdbeleid.

Het gaat de ChristenUnie echt niet om de muziek op zich. We kunnen en willen het niet verbieden, een ieder is daar vrij in. Wel vraagt de ChristenUnie zich af of een dergelijke subcultuur door de gemeente in stand moet worden gehouden. Dit heeft niets te maken met een beperking van de vrijheid van meningsuiting, maar wel met een beperking van dergelijke concerten die door de burgers van Katwijk worden betaald.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

Eén reactie aan Een Zwarte Nacht voor de Katwijkse jeugd

  1. Bovenstaand artikel doet wederom bevestigen dat bepaalde mensen van de Christen Unie niet met beide benen in de wereld staan, en maar niet willen begrijpen wat jongerenwerk precies inhoud. Beste mevrouw Kuyt, u draait de boel om, degelijk jongerenwerk appeleert op subculturen die er reeds zijn, en organiseert activiteiten waarmee deze subculturen bereikt kunnen worden.
    Doet men dit niet, dan bereikt men deze jongeren niet en kan men ook niet inspelen op de behoeften en specifieke ontwikkeling van deze jongeren.

    Overigens kent Katwijk al jaren een, vergeleken met de rest van de streek, grote aanhang van deze subcultuur, en dus is het juist van belang dat het Katwijkse jeugd en jongerenwerk hierop inspeelt. Logischerwijs voelt u zich met uw achtergrond aangevallen door een dergelijke subcultuur, maar in die zin spreekt u dus niet in het belang van de samenleving, maar in uw eigen belang. Katwijk kent verschillende generaties die naar dergelijke muziek luisteren. Voor het grootste deel mensen, die welliswaar niet op de christen unie stemmen, maar wel degelijk hardwerkende en sociale burgers zijn.

    Laat Scum haar werk doen, zoals ze altijd al hebben gedaan.