Sport en alcohol

Atie Kuijt —  14 september 2011

Vanavond ging het in de commissie Welzijn o.a. over het alcoholmatigingsbeleid gerelateerd aan het sportbeleid. Aanleiding waren visie en uitgangspunten van het sportbeleid. De integrale aanpak biedt kansen om het alcoholbeleid te betrekken bij het sportbeleid. Wij hebben de wethouder een aantal concrete voorstellen gedaan, zoals het regelen van schenk tijden in sportkantiens, verhoging van de leeftijd naar 18 jaar.  Hogere alcohol prijzen en lagere prijzen van frisdrank. voorlichting aan coaches, ouders en leden. En natuurlijk naleving- en handhaving.

Gezond gedrag en sporten gaan samen. Alcohol en sport niet. Vanavond was het moment om keuzes te maken en een het alcoholbeleid een plek te geven in de sportnota.

Tijdens de discussie werd al snel duidelijk dat bijna de hele commissie ons voorstel steunde. Tevreden konden we zijn met de toezegging van de wethouder dat hij ons voorstel zou overnemen en dat we het terug zullen zien in de uitgewerkte nota.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.